Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Географія» 014 Середня освіта (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; мова навчання: українська, н.п. 2019 р.)

Освітньо-професійна програма ОПП «ГЕОГРАФІЯ» за спеціальністю 014 Середня освіта(Географія) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Обов’язкові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Географія України»)
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»)

Вибір з переліку