Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Геоморфологія та палеогеографія» (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п.2018 р.)

Освітньо-наукова програма «Геоморфологія та палеогеографія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок. Спеціалізація «Географія ґрунтів та управління земельними ресурсами»
Вибірковий блок. Спеціалізація « Геоморфологія та палеогеографія»
Вибір з переліку