Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Геоморфологія та палеогеографія» (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п. 2022 р.)

Освітньо-наукова програма «Геоморфологія та палеогеографія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП