Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природничий туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2018 р.)

Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природничий туризм» /«Geomorphology and Environmental Tourism» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору ЗВО

Вибірковий блок

Дисципліни вибору студента
Вибір з переліку