Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна;н.п.2019 р.)

Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія та природопізнавальний туризм»
Вибір з переліку