Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2021р.)

Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок
Вибір з переліку