Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2021 р.)

Освітньо-професійна програма «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок
Дисципліни вибору студента
Вибір з переліку