Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2019 р.)

(Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»)

Обов’язкові компоненти ОП

Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень:

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія та геотуризм»

Вибірковий блок спеціалізації

«Ґрунтознавство та моніторинг ґрунтів»:

Вибірковий блок спеціалізації

«Екологія та дизайн ландшафту»:

Вибірковий блок спеціалізації

«Ландшафтне планування та екологічна експертиза»:

Вибір з переліку