Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природнича географія» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

(Освітньо-професійна програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»)

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Природоохоронна справа та геотуризм»:
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Ландшафтне планування та дизайн ландшафту»:

Вибір з переліку