Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Природничі науки. Інтегрована програма» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2022 р.)

(Освітньо-професійна програма «Природничі науки. Інтегрована програма» галузь знань 01 Освіта/Педагогіка; предметна спеціальність: 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Обов’язкові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1. Природничі науки та краєзнавчо-туристична справа
Вибірковий блок 2: Природничі науки, інноваційні технології та природоохоронна справа

Вибір з переліку