Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2019 р.)

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП