Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2020 р.)

Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП