Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Гастрономічний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2022 р.)

Освітньо-професійна програма «Гастрономічний туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (Ено- та гастротуристична діяльність )
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік №1 вільного вибору студента (Ено- та гастротуристична діяльність)
Перелік №2 вільного вибору студента (Ено- та гастротуристична діяльність)
Перелік №3 вільного вибору студента (Ено- та гастротуристична діяльність)
Перелік №4 вільного вибору студента (Ено- та гастротуристична діяльність)
Перелік №5 вільного вибору студента (Ено- та гастротуристична діяльність)