УВАГА!!! ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!


ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2020 РІК


Всеукраїнська олімпіада з географії для абітурієнтів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
                       
Непоправна втрата спіткала географічний факультет та всю географічну спільноту України. Від страшної хвороби пішов із життя наш шановний декан, Президент українського географічного товариства, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор

Ярослав Богданович Олійник.

Ярослав Богданович був справжнім патріотом географії, вчителем, наставником і другом. Він був прикладом для всіх.
Вічна і світла пам'ять Ярославу Богдановичу! Він назавжди залишиться у наших серцях!
 

 


        

     
   
   
    
   

   
 
     
   
   

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП "ГЕОГРАФІЯ"  (для аспірантів)

РПНД_Аакадемічне письмо англійською мовою (ENGLISH  ACADEMIC  WRITING)

РПНД_Філософія науки та інновацій

РПНД Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук

Усне наукове мовлення (Presenting Science)

РПНП асистентської педагогічної практики (2015)
РПНП асистентської педагогічної практики (2016)
РПНП асистентської педагогічної практики (2019)

 РНП ДВА Перелік 1

Глобальні проблеми людства та сталий розвиток (106 "Географія", ОР - доктор філософії)
Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди    (106 "Географія", ОР - доктор філософії)

РНП ДВА Перелік 2

спеціалізація - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту. Теоретико-методологічні студії
Сучасні методи в ландшафтній географії
Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів

 спеціалізація - біогеографія та географія ґрунтів
Дослідницькі студії з ґрунтознавства і географії ґрунтів (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Моніторинг якості ґрунтів і ґрунтового покриву
Новітні методи картографування ґрунтів і ґрунтового покриву

 спеціалізація - геоморфологія та палеогеографія
Теоретико-методологічні студії у галузі геоморфології та палеогеографії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методика регіональних геоморфологічних та палеогеографічних досліджень
Дистанційні дослідження та ГІС-технології у дослідницьких заходах геоморфології та палеогеографії.

 спеціалізація - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Студії з конструктивної географії
Студії з раціонального використання природних та антропогенних ресурсів
Інноваційні методи конструктивно-географічних досліджень

 спеціалізація - економічна та соціальна географія
Студії з економічної та соціальної географії
Студії з політичної географії та географічного країнознавства
Регіональні суспільно-географічні дослідження

 спеціалізація -  географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Теорія сучасної картографічної науки (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методологія та організація наукової роботи в географічній картографії
Методика геоінформаційного забезпечення картографічного моделювання

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ

  1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
 
2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
  3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf