Кафедра країнознавства та туризму

Рекомендовані фахові підручники і посібники
, які підготували викладачі кафедри:  "Екскурсознавство і музеєзнавство", "Менеджмент туризму", "Рекреаційно-туристські ресурси України", "Рекреаційні ресурси України", "Середовище турбізнесу", "Ринок туристичних послуг", "Методика розробки турів", "Туристичне країнознавство", "Туристичні ресурси України", "Туризмознавство", "Світове господарство в умовах глобалізації", "Географія релігій", "Рекреалогія", ""Країнознавство", "Політична географія" та інші.

Фахові конференції. Кафедра Країнознавства та туризму щорічно організовує наступні конференції: «Туризм: наука, освіта, практика»; «Україна- Італія – напрямки співробітництва в сфері туризму», а також наукові семінари «Актуальні проблеми країнознавства», «Країнознавство – міждисциплінарний напрямок досліджень».

 Наукові видання. У 2007 році при кафедрі започатковане видання збірника наукових праць «Географія і туризм» (вийшло друком 29 номерів, в т.ч. 1 номер – англ. мовою). Збірник визначений ВАК України як фахове видання з географії.

Рубрики збірника: туризм, країнознавчі і суспільно-географічні дослідження, природнича географія.

№29 збірника був презентований на Регіональному Міжнародному Конгресі Міжнародного Географічного Союзу (Краків, серпень 2014).

Відмінники кафедри 2015-2016 навчального року 

І курс
 1. Білик Вікторія Миколаївна
 2. Буніс Анастасія Віталіївна
 3. Дупляк Ірина Володимирівна
 4. Загура Ольга Петрівна
 5. Козлова Катерина Павлівна
 6. Лєвшина Марія Юріївна
 7. Мала Аліса Андріївна
 8. Рущак Каміла Михайлівна
 9. Демків Ірина Андріївна
ІІ курс
 1. Марканич Ірина Анатоліївна
 2. Павлиш Валерія Олегівна
 3. Петруньок Світлана Олександрівна
 4. Слюсар Ольга Володимирівна
 5. Сміщенко Ірина Ігорівна
 6. Субач Катерина Вікторівна
 7. Сусяк Світлана Романівна
 8. Бондар Маргарита Анатоліївна
 9. Зозуляк Ольга Володимирівна
ІІІ курс
 1. Бурлака Жанна Олександрівна
 2. Вашук Анна Тарасівна
 3. Івашина Інна Михайлівна
 4. Кролік Валерія Степанівна
 5. Помогаєва Тетяна Станіславівна
 6. Тагієва Альбіна Фазількизи
 7. Груб'як Юлія Вікторівна
 8. Мазуренко Людмила Олександрівна
 9. Тутейко Аліна Валеріївна
ІV курс
 1. Батура Тетяна Валеріївна
 2. Семенова Анастасія Романівна
 3. Полторацька Дар'я Олексіївна
 4. Сігеда Маргарита Леонідівна
 5. Нікитчук Анна Вікторівна
 6. Тимошенко Віта Вікторівна

І курс (магістр)
 1. Бойко Уляна Леонідівна
 2. Данильченко Петро Михайлович
 3. Околович Ірина Ігорівна
 4. Фесун Яна Сергіївна
ІІ курс (магістр)
 1. Лис Ярослав Сергійович
 2. Усач Аліна Леонідівна
 3. Циганок Марина Леонідівна
 4. Денисюк Юлія Миколаївна
 5. Дятленко Вікторія Сергіївна
 6. Іванюта Інна Вікторівна
 7. Озеранська Ганна Олександрівна
 8. Олещенко Ірина Юріївна
 9. Фокіна Анастасія Андріївна

Кафедра країнознавства та туризму

Н а в ч а н н я

Освітньо-наукова програма «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика», другого (магістерського) рівня за спеціальністю 106 «Географія», галузі знань 10 «Природничі науки»


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП  «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

Геоглобалістика  *.pdf
- Педагогіка та психологія вищої школи. Методика викладання географії у ЗВО *.pdf
- Еволюція географічної думки та географія постмодерну *.pdf
- Науковий семінар з актуальних проблем сталого розвитку, географічного країнознавства та глобальних досліджень: глокалізація *.pdf
- Професійна та корпоративна етика *.pdf
- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
- Виробнича практика *.pdf
- Асистентська практика (без відриву від теоретичного навчання) *.pdf
- Магістерська робота *.pdf
- Геопросторове управління *.pdf
- Імажинарна географія та брендінг місця *.pdf
- Географія інформаційної трансформації світосистеми *.pdf
- Географія нерівності та геоконфліктологія *.pdf
- Країни світу: глобальне та регіональне середовище розвитку *.pdf
- Країни світу: антропогенна трансформація геосистем *.pdf
- Країни світу: геополітичні та геоекономічні трансформації *.pdf
- Просторовий вимір сили у глобальному світі *.pdf
- Країни світу: географія глобального співробітництва  *.pdf

 
Освітньо-наукова програма «ТУРИЗМ», другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Туризм" (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2018 р.)

- Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування  *.pdf
- Управління якістю туристичних послуг *.pdf
- Професійна та корпоративна етика *.pdf
- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
- Туризмологія *.pdf
- Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf
- Науковий семінар з туризмознавства *.pdf
- Ринок туристичних послуг *.pdf
- Geoglobalistics (Геоглобалістика) *.pdf
- Human Geography (Суспільна географія) *.pdf
- Tourism Politics and Menegment of Tourism Regional Development (Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму) *.pdf
- Управління проектами в туризмі *.pdf
- LogisticsinTourism (Логістика в туризмі) *.pdf
- Інноваційна діяльність в туризмі *.pdf
- Ризики в туризмі *.pdf
- Міжнародний туристичний бізнес *.pdf
- Соціологія туризму *.pdf
- Психологія туризму *.pdf 
- Програма та методичні рекомендації з організації і проведення асистентської практики *.pdf
- Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики *.pdf 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 242 – "Туризм"  *.pdf 

Освітньо-професійна програма "ТУРИЗМ", другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 "Туризм", галузі знань 24 "Сфера обслуговування"

 - Звіт  (відомості)  про самооцінювання освітньої програми (Освітньо-професійна программа «Туризм», другого (магістерського)
   рівня за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування»).
    
 - Програма візиту експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП "Туризм" (заочна форма навчання)

 - Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування *.pdf 
 - Туризмологія *.pdf 
 - Управління якістю туристичних послуг *.pdf 
 - Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf 
 - Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму *.pdf
 - Ринок туристичних послуг *.pdf
 - Геоінформаційний менеджмент *.pdf
 - Управління проектами в туризмі *.pdf 
 - Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі *.pdf
 - Інноваційно-інформаційна діяльність в туризмі *.pdf 
 - Управління ризиками в туризмі *.pdf
 - Управління кадрами туристичного підприємства *.pdf
 - Соціологія туризму *.pdf
 - Психологія туризму *.pdf
 - Професійна та корпоративна етика *.pdf  

 

Кафедра країнознавства та туризму

Штатні працівники:

Любіцева Ольга Олександрівна - завідувач, професор, доктор географічних наук
Яценко Борис Павлович - професор, доктор географічних наук
Смирнов Ігор Георгійович - професор, доктор географічних наук
Кіптенко Вікторія Костянтинівна - доцент, кандидат географічних наук
Стафійчук Валентин Іванович - доцент, кандидат географічних наук
Винниченко Ігор Іванович - доцент, кандидат географічних наук
Брайчевський Юліан Сергійович - доцент, кандидат географічних наук
Малиновська Оксана Юріївна - доцент, кандидат географічних наук
Шпарага Тетяна Іліодорівна - доцент, кандидат географічних наук
Матвієнко Наталія Миколаївна - доцент, кандидат географічних наук
Хільчевська Ірина Геннадіївна - доцент, кандидат географічних наук
Сировець Сергій Юрійович - доцент, кандидат географічних наук
Михайленко Тетяна Ігорівна - доцент, кандидат географічних наук

 

На кафедрі навчається 165 студентів денної та 63 заочної форм навчання. Відмінники кафедри економічної та соціальної географії за результатами літньої сесії 2011 – 2012 н.р. ІІ курс «Економічна та соціальна географія» 1. Олійник Вікторія Василівна 2. Хмельницький Олег Ігорович ІІІ курс Географи 5 «Розміщення продуктивних сил» 1. Ростислав Кирило Володимирович Географи 6 «Управління розвитком регіону» 1. Боклач Євген Володимирович 2. Полєшко Дмитро Русланович 3. Лис Ярослав Сергійович 4. Терещенко Станіслав Олександрович 5. Філоненко Ольга Юріївна ІV курс Географи 5 «Розміщення продуктивних сил» 1. Бабинюк Ліна Богданівна 2. Бура Тетяна Леонідівна 3. Лотоцька Лілія Ярославівна 4. Ляпко Інна Володимирівна 5. Мартинюк Марина Віталіївна 6. Нікіріна Людмила Андріївна Географи 6 «Управління розвитком регіону» 1. Пальчук Марія Вікторівна 2. Петренко Олена Юріївна 3. Яковенко Євген Вячеславович Спеціалісти Географи 5 «Розміщення продуктивних сил» 1. Арцаблюк Марина Юріївна 2. Шелемеха Діана Олегівна Географи 6 «Управління розвитком регіону» 1. Деркач Богдан Григорович 2. Калініченко Альона Миколаївна 3. Таращук Христина Петрівна 4. Церковний Олексій Геннадійович Магістри І року навчання Географи 5 «Розміщення продуктивних сил» 1. Коваль Олександр Вікторович 2. Колотуха Ігор Олександрович 3. Кондрась Наталія Миколаївна 4. Кривокульський Олег Богданович 5. Левицька Ольга Леонідівна 6. Медовар Борис Львович 7. Остапенко Павло Олегович Географи 6 «Управління розвитком регіону» 1. Атрощенко Катерина Федорівна 2. Горбач Антон Сергійович 3. Казмірчук Микола Ігорович 4. Ніщименко Ольга Іванівна Магістри ІІ року навчання Географи 5 «Розміщення продуктивних сил» 1. Дмитрієва Катерина Євгеніївна 2. Кучерський Антон Андрійович 3. Маринич Ксенія Олександрівна 4. Растворова Марія Олександрівна 5. Стеблецька Юлія Юріївна Географи 6 «Управління розвитком регіону» 1. Кравченко Аліна Сергіївна 2. Кравчук Оксана Олександрівна 3. Накидалюк Юля Володимирівна 4. Ободовська Валентина Олександрівна 5. Сімонова Анна Юріївна Всього по кафедрі 44 відмінники