РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ І ПОЛІТИКИ


НДС  “Регіональних проблем економіки і політики” створений з ініціативи декана географічного факультету, члена-кореспондента НАПН України, професора, доктора економічних наук Ярослава Олійника відповідно до ухвали Вченої ради університету від 14 січня 2002 р. Наказом Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 04.02.2003 р. № 52-32 було затверджено Положення про науково-дослідну лабораторію «Регіональних проблем економіки і політики». Відповідно до нього, лабораторія створена у складі кафедри економічної та соціальної географії з метою дослідження актуальних наукових проблем суспільної географії, впровадження їх у навчальний процес та залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових суспільно-географічних завдань.

Діяльність НДЛ “Регіональних проблем економіки і політики” пов’язана з проведенням економіко-географічних та соціально-географічних досліджень території різних ієрархічних рівнів (Україна, області, райони, окремі міста) з метою виявлення стану, просторових особливостей прояву та регіональної специфіки розвитку всіх сучасних процесів та явищ, виявлення існуючих диспропорцій та розробки заходів з оптимізації та більш ефективного розвитку, як території загалом, так і її окремих компонентів (господарство, населення, інфраструктура).

У цьому зв’язку діяльність лабораторії може бути спрямована на виконання не лише наукових задач з фундаментальної та прикладної тематик, а й вирішення конкретних прикладних завдань: обґрунтування і розробка конкретних управлінських та планувальних рішень для територій різних типів, підготовка програм розвитку галузей і територій, підготовка аналітичних записок і оглядів з широким використанням найрізноманітніших картографічних матеріалів, що дає можливість різносторонньо відобразити ту чи іншу проблему.

Методики і методики досліджень, якими володіють співробітники лабораторії, дозволяють виконувати важливі задачі не лише у сфері управління регіональним розвитком, а й для задач містобудування, аналізу розвитку споживчих і товарних ринків, здійснення регуляторної політики, формування стратегії розвитку окремих суб’єктів господарювання.

Серед основних напрямів досліджень:

 • Дослідження регіональних аспектів природно-техногенної та екологічної безпеки в Україні з використанням ГІС-технологій;
 • Дослідження просторових трансформацій міських територій України та розробка моделей їх модернізації та планування;
 • Дослідження процесів децентралізації та удосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні.

 

П’ята Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 22-24 вересня 2011 р., м. Чернівці.

Детальніше...

Навчальна гідрометрична і польова гідрохімічна практика студентів кафедри гідрології та гідроекології в м. Богуслав.

Детальніше...

Навчальна оглядова практика (Шацькі озера, водні об'єкти Прикарпаття і Закарпаття)

Детальніше...

Лабораторні заняття з гідрохімії в науково-дослідній лабораторії гідроекології і гідрохімії

Детальніше...

Випуск магістрів кафедри гідрології та гідроекології, 2011 р.

Детальніше...

Нагородження Президентом України В.А. Ющенком професора В.К. Хільчевського

Детальніше...

Науковий збірник «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія»

Детальніше...

Серія монографій по гідрохімії і гідроекології регіональних басейнових систем за редакцією В.К. Хільчевського

Детальніше...

День води – 22 березня (кожного року)

Детальніше...

ВИПУСКНИКИ

Багато випускників кафедри стали відомими і визнаними фахівцями у своїй галузі діяльності, зокрема: Бишовець Л.Б., Білоконь В.М., Більчук О.С., Бойко В.М., Вишневський В.І., Галущенко О.М ., Гладкий М.М., Годун О., Горецька З.В., Громовий В.О., Губанов В.І., Дезірон О.В., Деревець В.В., Довгич М.І., Закорчевна Н . Б., Зеленьов В.М., Зузанський М.Б., Іскра І.В., Калиновський С.В., Кирничний В., Кобзєв Б.С., Коноваленко І.М., Кононенко Н.І., Косовець О.О., Кутовий С.С., Леоненко В.Б., Ліпінський В.М., Максимов В.О., Манукало В.О., Мовчан Н.В., Олійник В.І., Осадча Н.М., Осадчий В.І., Падун М.М., Паламарчук М.М., Пашова Л.Г., Петренко Т.Є., Ревера О.З., Сакевич А.М., Самойленко Віктор М., Самойленко Володимир М., Сахно Ю.П., Серебряков О.В., Середа К.А., Синенко Л.Г., Сіренька С.П., Стеценко М.П., Тімченко О.В., Тхорик А.П., Чекан Г.С., Шкряб П.О., Шуляренко І.П., Шуляренко О.В., Черевко В.М., Чунарьов О.В., Ярошевич А. Є., Яцюк М . В. та інші.

 • Довгі роки гідрометслужбу України очолював В.М. Ліпінський. З 2011 р. гідрометслужбу очолює В.О. Громовий.
 • Перший заступник Голови Держводагенства України з 2010 р. - М.В. Яцюк. Заступник Голови Держводагенства України - О.В. Чунарьов.
 • Директор УкрНДГМІ - член-кор. НАН України В.І. Осадчий.
 • Народний депутат України на початку 2000-років - Ю.П. Сахно.
 • Учасник двох експедицій в Антарктиду - О. В. Серебряков.
 • Кандидати географічних наук І. П. Шуляренко, О. В. Шуляренко, І. В. Іскра живуть в Канаді і працюють за гідрологічним фахом.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Кафедра гідрології та гідроекології заснована понад сімдесят років тому. За цей час понад півтори тисячі її випускників отримали путівку в життя, багато з них стали відомими і визнаними фахівцями, що працюють не лише в Україні, але й за кордоном.

Наші випускники працюють: в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України  та в його підпорядкованих органах:  Державному агентстві водних ресурсів України та його структурних підрозділах (басейнових управліннях водних ресурсів та ін.), в Державній екологічній інспекції України (Відділ державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів); в установах Міністерства інфраструктури України (ДП «Держгідрографія»), в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; в установах системи  Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Український гідрометеорологічний центр); у закладах освіти,  науково-дослідних, проектно-пошукових, природоохоронних установах (фахівці з управління водними ресурсами, гідрологи, гідроекологи).

Вони займаються:

 • розробкою заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод, прогнозування маловодних періодів на річках та інших водних об’єктах;
 • розробкою та встановленням режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердження правил їх експлуатації;
 • регуляторною діяльністю, а самерозробкою пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;
 • дозвільною діяльністю, а саме видачею дозволів на проведення робіт на землях водного фонду; видачею дозволів на спеціальне водокористування;
 • веденням обліку водокористування з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність;
 • веденням обліку оренди водних об’єктів;
 • погодженням договорів оренди та паспортів водних об’єктів;
 • проведенням аналізів якості поверхневих вод та сповіщенням органів виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, розробленням оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель, а також розробленням заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;
 • проведенням моніторингу якості вод водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;
 • розробкою планів управління річковими басейнами, розрахунками водогосподарських балансів;
 • беруть участь у вирішенні питань, пов’язаних з міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод, здійснюють міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони прикордонних вод.