Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2020 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
НДД.01 Іноземна мова
НДД.02 Основи туризмознавства
НДД.03 Вступ до університетських студій
НДД.04 Географія рекреації та туризму
НДД.05 Туристичне країнознавство
НДД.06 Туристична картографія
НДД.07 Безпека в туризмі та туристичні формальності
НДД.08 Суспільно-політично студії
НДД.09 Туристичне краєзнавство 
НДД.10 Українська та зарубіжна культура
НДД.11 Основи курортної справи
НДД.12 Міжнародні організації в туризмі
НДД.13 Навчальна з туристичного орієнтування та краєзнавства
НДД.14 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
НДД.15 Інформаційні технології в туризмі
НДД.16 Організація екскурсійних послуг
НДД.17 Курсова робота з організації екскурсійних послуг
НДД.18 Іноземна мова/Фаховий переклад (англійська)
НДД.19 Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
НДД.20.  Екологічний і активні види туризму
НДД.21.  Організація дозвілля і анімації в туризмі
НДД.22.  Навчальна професійно-орієнтована екскурсійна практика
НДД.23.  Навчальна професійно-орєнтована практика з активних видів туризму
НДД.24. Іноземна мова/мова ділового спілкування (англійська)
НДД.25. Організація готельного господарства
НДД.26.  Економіка туризму
ННД.27 Організація харчування в туризмі
ННД.28 Організація транспортного обслуговування в туризмі
ННД.29 Курсова робота з організації послуг
ННД.30 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ННД.31 Виробнича практика
ННД.32 Сільський туризм
ННД.33 Організація діяльності туристичного підприємства, туроперейтинг
ННД.34 Методи досліджень в туризмі
ННД.35 Маркетинг туризму
ННД.36 Менеджмент туризму
ННД.37 Системи резервування в туризмі
ННД.38 Туристична політика і державне регулювання
ННД.39 Філософія
ННД.40 Правове регулювання туристичної діяльності
ННД.41 Виробнича переддипломна практика
ННД.42 Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)

Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»

ДВС.01.01 Музеї світу і туризм
ДВС.01.02 Географія населення і розселення, культури і релігії
ДВС.01.03 Геосистемні дослідження
ДВС.01.04 Регіональне середовище розвитку міжнародного туризму
ДВС.01.05 Математичні методи з основами вищої математики і статистики
ДВС.01.06 Організація послуг
ДВС.01.07 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі
ДВС.01.08 ГІС-технології в міжнародному туризмі 
ДВС.01.09 Міжнародний туристичний бізнес
ДВС.01.10 Міжнародні комунікації в туризмі
ДВС.01.11 Реклама і PR в туризмі

Вибір блоками 
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»

ДВС.02.01 Музейний туризм
ДВС.02.02 Географія населення і розселення
ДВС.02.03 Природні процеси і закономірності
ДВС.02.04 Основи регіонального розвитку туризму
ДВС.02.05 Електронна картографія в туризмі
ДВС.02.06 Економіка туристичного підприємства
ДВС.02.07 Методика розробки турів
ДВС.02.08 Діяльність громадських організацій в туризмі
ДВС.02.09 Конкурентоздатність туристичного підприємства
ДВС.02.10 Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі
ДВС.02.11 Брендінг і реклама в туризмі
ВБ. 2.1. Перелік №1 вільного вибору студента
ВБ. 2.1.1 Економічна теорія
ВБ. 2.1.2 Іноземна мова (друга)
ВБ. 2.1.3 Мистецтвознавство
ВБ. 2.2. Перелік №2 вільного вибору студента
ВБ.2.2.1 Бухоблік
ВБ.2.2.1 Іноземна мова (друга)
ВБ.2.2.1 Психологія
ВБ. 2.3. Перелік №3 вільного вибору студента
ДВС.3.03.01 Фінанси
ДВС.3.03.02 Іноземна мова (друга).Фаховий переклад
ДВС.3.03.03 Соціологія
ВБ. 2.4. Перелік №4 вільного вибору студента
ДВС.3.04.01 Маркетинг
ДВС.3.04.02 Іноземна мова (друга).Фаховий переклад
ДВС.3.04.03 Правознавство 
ВБ. 2.5. Перелік №5 вільного вибору студента
ДВС.3.05.01 Менеджмент 
ДВС.3.05.01 Іноземна мова (друга).Ділове спілкування
ДВС.3.05.01 Педагогіка

Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2016 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
НДД.01 Іноземна мова 
НДД.02 Основи туризмознавства
НДД.03 Вступ до університетських студій
НДД.04 Географія туризму
НДД.05 Туристичне країнознавство
НДД.06 Географія України
НДД.07 Географія населення
НДД.08 Топографія з основами геодезії та туристичного орієнтування
НДД.09 Туристичне краєзнавство з основами безпеки в туризмі
НДД.10 Рекреаційна географія з основами рекреології
НДД.11 Туристична картографія
НДД.12 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
НДД.13 Математичні методи з основами вищої математики і статистики
НДД.14 Організація екскурсійних послуг
НДД.15 Українська та зарубіжна культура
НДД.16 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
НДД.17 Соціально-політичні студії
НДД.18 Маркетинг туризму
НДД.19 Філософія
НДД.20.  Менеджмент туризму
НДД.21.  Моніторинг розвитку туризму
НДД.22.  Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика
НДД.23.  Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
НДД.24. Навчальна професійно-орєнтована практика з туристичного супроводу
НДД.26. Виробнича практика
НДД.25.  Курсова робота з організації екскурсійних послуг
Вибіркові компоненти ОП

ДВВ.01 Рекреаційна кліматологія
ДВВ.02 Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства 
ДВВ.03 Географія культури і релігії
ДВВ.04 Медична географія з основами курортної справи
ДВВ.05 Організація готельного господарства
ДВВ.06 Організація послуг
ДВВ.07 Інформаційні технології в туризмі 
ДВВ.08 Організація харчування в туризмі 
ДВВ.09 Організація транспортного обслуговування в туризмі 
ДВВ.10 Туроперейтинг
ДВВ.11 Методи досліджень в туризмі
ДВВ.12 Організація діяльності туристичного підприємства
ДВВ.13 Туристична політика
ДВВ.14 Географія світового господарства
ДВВ.15 Курсова робота з організації транспортного обслуговування в туризмі

Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»

ДВС.2.01.01 Суспільна географія
ДВС.2.01.02 Музейний туризм 
ДВС.2.01.03 Міжнародні організації в туризмі 
ДВС.2.01.04 Активний туризм
ДВС.2.01.05 Сільський туризм
ДВС.2.01.06 Основи економіки туризму
ДВС.2.01.07 Організація дозвілля туристів 
ДВС.2.01.08 Основи регіонального розвитку туризму
ДВС.2.01.09 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі 
ДВС.2.01.10 ГІС-технології в туризмі
ДВС.2.01.11 Реклама і PR в туризмі

Вибір блоками 
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»

ДВС.2.02.01 Основи управління розвитком регіону 
ДВС.2.02.02 Регіональне середовище туристичної діяльності 
ДВС.2.02.03 Діяльність громадських організацій в туризмі
ДВС.2.02.04 Основи зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства 
ДВС.2.02.05 Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі 
ДВС.2.02.06 Економіка туристичної фірми 
ДВС.2.02.07 Регулювання туристичної діяльності 
ДВС.2.02.08 Регіональне планування розвитку туризму 
ДВС.2.02.09 Туристичний геомаркетинг
ДВС.2.02.10 Електронна картографія в туризмі 
ДВС.2.02.11 Брендінг і реклама в туризмі
Перелік №1 вільного вибору студента
ДВС.3.01.01 Економічна теорія
ДВС.3.01.02 Основи екології
ДВС.3.01.03 Психологія 
 Перелік №2 вільного вибору студента
ДВС.3.02.01 Бухоблік
ДВС.3.02.02 Прикладна екологія 
ДВС.3.02.03 Педагогіка 
 Перелік №3 вільного вибору студента
ДВС.3.03.01 Фінанси
ДВС.3.03.02 Заповідна справа 
ДВС.3.03.03 Соціологія
Перелік №4 вільного вибору студента
ДВС.3.04.01 Маркетинг
ДВС.3.04.02 Екологічна експертиза та аудит 
ДВС.3.04.03 Правознавство 
Перелік №5 вільного вибору студента
ДВС.3.05.01 Менеджмент 
ДВС.3.05.01 Екологічний менеджмент 
ДВС.3.05.01 Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі

 

Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природопізнавальний туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2019 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12.

Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень

ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Основи ГІС
ОК 29. Історія біосфери Землі
ОК 30. Вступ до фаху
ОК 31. Структурна геоморфологія
ОК 32. Дистанційне зондування Землі
ОК 33. Динамічна геоморфологія
ОК 34. Морфометричний аналіз рельєфу
ОК 35. Урбогеоморфологія
ОК 36. Основи ГІС-картографування
ОК 37. Рельєф і геологічна будова України
ОК 38. Ґрунти України
ОК 39. Клімат України
ОК 40. Поверхневі води України
ОК 41. Біогеографія України
ОК 42. Ландшафти України
ОК 43. Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 45. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Геоморфологія та природопізнавальний туризм)
Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок спеціалізації «Геоморфологія та природопізнавальний туризм»
 ВБ 2.1. Основи природопізнавального туризму
 ВБ 2.2. Природничотуристичні атракції Світу
 ВБ 2.3. Спецрозділи з природопізнавального туризму
 ВБ 2.4. Класифікація та паспортизація об’єктів природопізнавального туризму
 ВБ 2.5. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
 ВБ 2.6. Методи геоморфологічних досліджень
 ВБ 2.7. Природничотуристичне проектування
 ВБ 2.8. Морська геоморфологія
 ВБ 2.9.  Природничотуристичні атракції України
 ВБ 2.10.  Інтернет- ресурс у геоморфологічних, та природничотуристичних дослідженнях
 ВБ 2.11.  Геоархеологічні пам'ятки України та світу
 ВБ 2.12.  Ревіталізація природних об'єктів
 ВБ 2.13.  Правові та економічні основи природопізнавального туризму
  Вибір з переліку
 ВБ 3.1.1. Латинська мова
 ВБ 3.1.2. Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні
 ВБ 3.1.3. Природничо-географічне моделювання
 ВБ 3.2.1. Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Методи палеогеографічних досліджень
 ВБ 3.2.3. Географія рекреаційних ресурсів
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Четвертинні відклади України
 ВБ 3.3.3. Камінь в архітектурі і мистецтві
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Палеогеографія антропогену
 ВБ 3.4.3. Географія мінеральних ресурсів
 ВБ 3.5.1.  Психологія
 ВБ 3.5.2.  Основи геоархеології
 ВБ 3.5.3.  Геоморфологічне картографування

Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: російська; н.п. 2018 р.).

Обов’язкові компоненти ОП / Обязательные компоненты ОП
 ННД.01 Іноземна мова
Иностранный язык
 ННД.02 Основи туризмознавства
Основы туризмоведения
 ННД.03 Вступ до університетських студій
Вступление в университетских исследований
 ННД.04 Географія туризму
География туризма
 ННД.05 Туристичне країнознавство
Туристическое страноведение
 ННД.06 Географія України
География Украины 
 ННД.07 Географія населення
География населения
 ННД.08 Топографія з основами геодезії та туристичного орієнтування
Топография с основами геодезии и туристического   ориентирования 
 ННД.09 Туристичне краєзнавство з основами безпеки в туризмі
Туристическое краеведение с основами безопасности в туризме
 ННД.10 Рекреаційна географія з основами рекреології
Рекреационная география с основами рекреология
 ННД.11 Туристична картографія
Туристическая картография
 ННД.12 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
Основы организации научных исследований в туризмоведение 
 ННД.13 Математичні методи з основами вищої математики і статистики
Математические методы с основами высшей математики и статистики 
 ННД.14 Організація екскурсійних послуг
Организация экскурсионных услуг
 ННД.15 Українська та зарубіжна культура
Украинская и зарубежная культура 
 ННД.16 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Избранные разделы трудового права и основ предпринимательской деятельности
 ННД.17 Соціально-політичні студії
Социально-политические студии 
 ННД.18 Маркетинг туризму
Маркетинг туризма
 ННД.19 Філософія
Философия 
 ННД.20 Менеджмент туризму
Менеджмент туризма 
 ННД.21 Моніторинг розвитку туризму
Мониторинг развития туризма 
 ННД.22 Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика
Учебная туристическая топографо-краеведческая практика 
 ННД.23 Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
Зимняя учебная профессионально-ориентированная практика (музейная) 
 ННД.24 Навчальна професійно-орєнтована практика з туристичного супроводу
Учебная профессионально-ориентированная практика по туристическому сопровождению
 ННД.26 Виробнича практика
Производственная практика 
 ННД.27 Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)
Квалификационная работа бакалавра (по профессиональному направлению)
 ННД.25 Курсова робота з організації екскурсійних послуг
Курсовая работа по организации экскурсионных услуг
 Вибіркові компоненти ОП
Выборочные компоненты ОП
ДВВ.01  Рекреаційна кліматологія
Рекреационная климатология
ДВВ.02  Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства
Эстетика ландшафтов с основами ландшафтоведения
ДВВ.03  Географія культури і релігії
География культуры и религии
ДВВ.04  Медична географія з основами курортної справи
Медицинская география с основами курортного дела 
ДВВ.05  Організація готельного господарства
Организация гостиничного хозяйства 
ДВВ.06  Організація послуг
Организация услуг 
ДВВ.07 Інформаційні технології в туризмі
Информационные технологии в туризме
ДВВ.08  Організація харчування в туризмі
Организация питания в туризме 
ДВВ.09  Організація транспортного обслуговування в туризмі
Организация транспортного обслуживания в туризме 
ДВВ.10  Туроперейтинг
Туроперейтинг
ДВВ.11 Методи досліджень в туризмі
Методы исследований в туризме
ДВВ.12  Організація діяльності туристичного підприємства
Организация деятельности туристического предприятия 
ДВВ.13  Туристична політика
Туристическая политика
ДВВ.14  Географія світового господарства
География мирового хозяйства
ДВВ.15  Курсова робота з організації транспортного обслуговування в туризмі
Курсовая работа по организации транспортного обслуживания в туризме
Дисципліни вільного вибору студента
Дисциплины свободного выбора студента
 
Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»
Выбор блоками
Специализация «Международный туризм»
ДВС.2.01.01 Суспільна географія
Общественная география
ДВС.2.01.02 Музейний туризм
Музейный туризм 
ДВС.2.01.03  Міжнародні організації в туризмі
Международные организации в туризме 
ДВС.2.01.04  Активний туризм
Активный туризм 
ДВС.2.01.05  Сільський туризм
Сельский туризм 
ДВС.2.01.06  Основи економіки туризму
Основы экономики туризма 
ДВС.2.01.07 Організація дозвілля туристів
Организация досуга туристов
ДВС.2.01.08 Основи регіонального розвитку туризму
Основы регионального развития туризма
ДВС.2.01.09 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі
Стандартизация и сертификация услуг в туризме и курортном деле
ДВС.2.01.10 ГІС-технології в туризмі
ГИС-технологии в туризме
ДВС.2.01.11 Реклама і PR в туризмі
Реклама и PR в туризме
  Вибір блоками
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»
Выбор блоками
Специализация «Организация туристской деятельности»
ДВС.2.02.01 Основи управління розвитком регіону
Основы управления развитием региона 
ДВС.2.02.02  Регіональне середовище туристичної діяльності
Региональное среду туристической деятельности 
ДВС.2.02.03  Діяльність громадських організацій в туризмі
Деятельность общественных организаций в туризме 
ДВС.2.02.04  Основи зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства
Основы внешнеэкономической деятельности  туристического предприятия 
ДВС.2.02.05  Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі
Информационно-коммуникационные технологии в туризме 
ДВС.2.02.06  Економіка туристичної фірми
Экономика туристической фирмы 
ДВС.2.02.07  Регулювання туристичної діяльності
Регулирования туристической деятельности 
ДВС.2.02.08  Регіональне планування розвитку туризму
Региональное планирование развития туризма 
ДВС.2.02.09  Туристичний геомаркетинг
Туристический геомаркетинг
ДВС.2.02.10  Електронна картографія в туризмі
Электронная картография в туризме 
ДВС.2.02.11  Брендінг і реклама в туризмі
Брендинг и реклама в туризме 
   
Перелік №1 вільного вибору студента
Перечень №1 свободного выбора студента
 
ДВС.3.01.01 Економічна теорія
Экономическая теория
ДВС.3.01.02  Основи екології
Основы экологии 
ДВС.3.01.03  Психологія
Психология 
  Перелік №2 вільного вибору студента
Перечень №2 свободного выбора студента
ДВС.3.02.01  Бухоблік
Бухучет 
ДВС.3.02.02  Прикладна екологія
Прикладная экология 
ДВС.3.02.03  Педагогіка
Педагогика 
  Перелік №3 вільного вибору студента
Перечень №3 свободного выбора студента
ДВС.3.03.01  Фінанси
Финансы 
ДВС.3.03.02 Заповідна справа
Заповедное дело
ДВС.3.03.03  Соціологія
Социология 
Перелік №4 вільного вибору студента
Перечень №4 свободного выбора студента
 
ДВС.3.04.01  Маркетинг
Маркетинг 
ДВС.3.04.02  Екологічна експертиза та аудит
Экологическая экспертиза и аудит 
ДВС.3.04.03  Правознавство
Правоведение 
  Перелік №5 вільного вибору студента
Перечень №5 свободного выбора студента
ДВС.3.05.01  Менеджмент
Менеджмент 
ДВС.3.05.02  Екологічний менеджмент
Экологический менеджмент 
ДВС.3.05.03  Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі
Организация туристско-краеведческой работы в школе