Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1 Природнича географія
ОК 2 Суспільна географія (Human geography)
ОК 3 Вступ до урбаністичних студій
ОК 4 Картографія
ОК 5 Географія світу: міста та регіони
ОК 6 Вступ до університетських студій
ОК 7 Іноземна мова для географів
ОК 8 Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 9 Історична географія
ОК 10 Міський туризм
ОК 11 Навчальна практика з основ польових урбаністичних досліджень
ОК 12 Географія населення та розселення
ОК 13 Економічна географія (Economic geography)
ОК 14 Методи урбаністичних досліджень  
ОК 15 Теорія і практика планування
ОК 16 Ландшафтна екологія
ОК 17 Українська та зарубіжна культура
ОК 18 Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 19 Соціальна географія (Social geography)
ОК 20 Вступ до міського планування
ОК 21 Урбоекологія
ОК 22 Навчальна оглядова професійно-орієнтована практика
ОК 23 Географія України 
ОК 24 Оцінка впливу міста на довкілля
ОК 25 Планування міського землекористування та оцінка землі
ОК 26 Географія будівництва та ринок міської нерухомості
ОК 27 Правові основи міського та територіального планування
ОК 28 Соціально-політичні студії
ОК 29 Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 30 Виробнича практика
ОК 31 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 32 Філософія
ОК 33 Соціологія міста
ОК 34 Моделювання в географії
ОК 35 Географічні інформаційні системи для міського планування
ОК 36 Сталий розвиток міст та регіонів
ОК 37 Географія Києва та метрополітенського регіону
ОК 38 Теорія та практика урбаністики (Urban theory and practice)
ОК 39 Кваліфікаційна робота бакалавра

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 «Урбаністична географія»

ВК 1.1.1.  Міський транспорт і комунікації
ВК 1.1.2.  Урболабораторія 1: Просторовий аналіз
ВК 1.1.3.  Урболабораторія 2: Міський дизайн  
ВК 1.1.4.  Географія праці та гендеру 
ВК 1.1.5.  Урболабораторія 3: Регенерація міст
ВК 1.1.6.  Зміни клімату
ВК 1.1.7.  Регіональний розвиток та регіональна політика
ВК 1.1.8.  Спецсемінар з проблем міського розвитку
ВК 1.1.9.  Географія сільської місцевості
ВК 1.1.10  Урболабораторія 4: Міські публічні простори
Вибірковий блок 2 «Урбоекологія»
ВК 1.2.1. Геоморфологія міста
ВК 1.2.2.  Урболабораторія 1: Структура та управління блоками геоданих
ВК 1.2.3.  Урболабораторія 2: Естетика ландшафту
ВК 1.2.4.  Водопостачання та водовідведення
ВК 1.2.5.  Урболабораторія 3: Дизайн та планування ландшафту
ВК 1.2.6. Основи планування природоохоронних територій
ВК 1.2.7.  Урбометеорологія
ВК 1.2.8. Спецсемінар з проблем урбоекології
ВК 1.2.9.  Екологічний моніторинг атмосфери
ВК 1.2.10. Урболабораторія 4: Міська зелена економіка
 Вибір з переліку
ВК 2.1.1. Гідрологія
ВК 2.1.2.  Географія послуг
ВК 2.1.3.  Макроекономіка 
ВК 2.2.1. Метеорологія  
ВК 2.2.1. Метеорологія
ВК 2.2.2. Адміністративно-територіальний устрій
ВК 2.2.3. Мікроекономіка
ВК 2.3.1. Медична та рекреаційна географія
ВК 2.3.2. Глобальні екологічні проблеми
ВК 2.3.3. Суспільно-географічна картографія
ВК 2.4.1. Політична географія  
ВК 2.4.2. Геоекологічні проблеми Європи
ВК 2.4.3. Публічне адміністрування
ВК 2.5.1. Поведінкова географія
ВК 2.5.2. Інженерно-геоморфологічна оцінка території
ВК 2.5.3. Психологія
Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2018 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1 Іноземна мова для географів
ОК 2 Географія світу: міста та регіони
ОК 3 Історична географія
ОК 4 Міський туризм
ОК 5 Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 6 Навчальна практика з основ польових урбаністичних досліджень
ОК 7 Методи урбаністичних досліджень
ОК 8 Географія населення та розселення
ОК 9 Теорія і практика планування 
ОК 10 Економічна географія
ОК 11 Ландшафтна екологія 
ОК 12 Українська та зарубіжна культура
ОК 13 Вступ до міського планування  
ОК 14 Соціальна географія  
ОК 15 Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 16 Навчальна оглядова професійно-орієнтована практика
ОК 17  Оцінка впливу природного середовища  
ОК 18  Соціально-політичні студії
ОК 19  Географія України
ОК 20 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 21  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 22  Виробнича практика  
ОК 23  Філософія
ОК 25  Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 26 Вступ до урбаністичних студій
ОК 27  Суспільна географія
ОК 28 Природнича географія
ОК 29  Картографія
ОК 30  Вступ до університетських студій 
ОК 31  Урбоекологія  
ОК 32 Правові основи міського та територіального планування
ОК 33 Планування міського землекористування та оцінка землі  
ОК 34  Географія будівництва та ринку міської нерухомості
ОК 35 Географічне моделювання
ОК 36 Соціологія міста
ОК 37 Сталий розвиток
ОК 38 Географія Києва та метрополітенського регіону
ОК 39 Географічні інформаційні системи для міського планування
ОК 40 Стратегічне просторове планування

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Урбаністична географія»)
ВБ 2.1.1. Міський транспорт і комунікації
ВБ 2.1.2. Урболабораторія 1: Просторовий аналіз
ВБ 2.1.3. Урболабораторія 2: Міський дизайн
ВБ 2.1.4. Урболабораторія 3: Регенерація міст
ВБ 2.1.5. Регіональний розвиток та регіональна політика
ВБ 2.1.6. Зміни клімату
ВБ 2.1.7. Географія праці
ВБ 2.1.8. Спецсемінар з проблем міського розвитку
ВБ 2.1.9. Географія сільської місцевості
ВБ 2.1.10. Урболабораторія 4: Міські публічні простори
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Урбоекологія»)
ВБ 2.2.1. Геоморфологія та рельєф міста
ВБ 2.2.2. Урболабораторія 1: Структура та управління блоками геоданих
ВБ 2.2.3. Урболабораторія 2: Естетика ландшафту
ВБ 2.2.4. Урболабораторія 3: Функціональне зонування міста
ВБ 2.2.5. Водопостачання та водовідведення
ВБ 2.2.6. Планування ландшафту і природоохоронних територій
ВБ 2.2.7. Геоекологічна експертиза
ВБ 2.2.8. Спецсемінар з проблем урбоекології
ВБ 2.2.9. Прикладна метеорологія
ВБ 2.2.10. Урболабораторія 4: Міська зелена економіка
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1. Макроекономіка
ВБ 3.1.2. Гідрологія
ВБ 3.1.3. Географія послуг
ВБ 3.2.1. Мікроекономіка
ВБ 3.2.2. Метеорологія
ВБ 3.2.3. Географія аутдор та індоррекреації
ВБ 3.3.1. Адміністративно-територіальний устрій
ВБ 3.3.2. Геоекологічні проблеми Європи
ВБ 3.3.3. Географія рекреаційних ресурсів
ВБ 3.4.1. Публічне адміністрування
ВБ 3.4.2. Екологія людини
ВБ 3.4.3. Політична географія
ВБ 3.5.1. Психологія
ВБ 3.5.2. Інженерно-геоморфологічна оцінка території
ВБ 3.5.3. Поведінкова географія
Освітньо-професійна програма «Геоморфологія та природничий туризм» /«Geomorphology and Environmental Tourism» за спеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
 
Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Геоморфологія та природничий туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п.2018 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12.

Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень

ОК 12.01 Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02 Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
ОК 29. Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія (Геоморфологія та природничий туризм)

Вибіркові компоненти ОП 
Дисципліни вибору ЗВО

ВБ 1.1. Основи ГІС
ВБ 1.2. Еволюція біосфери Землі
ВБ 1.3. Вступ до фаху
ВБ 1.4. Структурна геоморфологія
ВБ 1.5. Дистанційне зондування Землі
ВБ 1.6. Динамічна геоморфологія
ВБ 1.7. Морфометричний аналіз рельєфу
ВБ 1.8. Урбогеоморфологія
ВБ 1.9. Основи ГІС-картографування
ВБ 1.10.  Рельєф і геологічна будова України
ВБ 1.11.  Ґрунти України
ВБ 1.12.  Клімат України
ВБ 1.13.  Поверхневі води України
ВБ 1.14.  Біогеографія України
ВБ 1.15.  Ландшафти України
ВБ 1.16.  Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
 Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок
 ВБ 2.1. Основи природничого туризму
 ВБ 2.2. Природничотуристичні атракції Світу
 ВБ 2.3. Спецрозділи з природничого туризму
 ВБ 2.4. Класифікація та паспортизація об’єктів природничого туризму
 ВБ 2.5. Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
 ВБ 2.6. Методи геоморфологічних досліджень
 ВБ 2.7. Природничотуристичне проектування
 ВБ 2.8. Морська геоморфологія
 ВБ 2.9.  Природничотуристичні атракції України
 ВБ 2.10.  Інтернет- ресурс у геоморфологічних, та природничотуристичних дослідженнях
 ВБ 2.11.  Геоархеологічні пам'ятки України та світу
 ВБ 2.12.  Ревіталізація природних об'єктів
 ВБ 2.13.  Правові та економічні основи природничого туризму
  Вибір з переліку
 ВБ 3.1.1. Латинська мова
 ВБ 3.1.2. Літолого-петрографічна основа рельєфуземної поверхні
 ВБ 3.1.3. Природничо-географічне моделювання
 ВБ 3.2.1.  Основи логіки
 ВБ 3.2.2. Методи палеогеографічних досліджень
 ВБ 3.2.3. Географія рекреаційних ресурсів
 ВБ 3.3.1. Соціологія
 ВБ 3.3.2. Четвертинні відклади України
 ВБ 3.3.3. Камінь в архітектурі і мистецтві
 ВБ 3.4.1. Педагогіка
 ВБ 3.4.2. Палеогеографія антропогену
 ВБ 3.4.3. Географія мінеральних ресурсів
 ВБ 3.5.1.  Психологія
 ВБ 3.5.2.  Основи геоархеології
 ВБ 3.5.3.  Геоморфологічне картографування
 

Освітньо-професійна програма "Управління та екологія водних ресурсів" за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Управління та екологія водних ресурсів» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2.  Вища математика
ОК 3. Фізика
ОК 4. Гідрологія річок
ОК 5. Основи метеорології
ОК 6. Геологія загальна та історична
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Загальна хімія
ОК 9. Гідрологія озер
ОК 10.      Топографія з основами геодезії
ОК 11. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
ОК 12. Навчальна практика 1. Польова комплексна природничо-географічна та топогеодезична
Частина 1/ Частина 2 / Частина 3 / Частина 4 / Частина 5
ОК 13. Геоморфологія та палеогеографія
ОК 14. Картографія
ОК 15. Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод
ОК 16. Екологія
ОК 17. Компʼютерні технології та їх застосування в гідрометеорології
ОК 18. Основи наукових досліджень   
ОК 19.  Гідрометрія
ОК 20. Основи гідрохімії     
ОК 21. Океанологія    
ОК 22. Українська та зарубіжна культура
ОК 23. Курсова робота з методів гідрологічних досліджень
ОК 24. Навчальна практика 2.  Польова гідролого-гідрохімічна
ОК 25. Навчальна практика 3. Оглядова гідрографічна
ОК 26. Програмування в гідрометеорології
ОК 27. Воднобалансові розрахунки
ОК 28. Курсова робота з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації
ОК 29. Виробнича практика   
ОК 30. Навчальна практика 4. Гірська гідрометеорологічна
ОК 31. Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності
ОК 32. Соціально-політичні студії
ОК 33. Філософія
ОК 34. Застосування ГІС в гідрометеорології
ОК 35. Річковий стік та гідрологічні розрахунки
ОК 36. Гідравліка
ОК 37. Вплив гідротехнічних споруд на екологічний стан водойм та водотоків
ОК 38. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням

Вибіркові компоненти ОПП
1. Дисципліни вільного вибору студента
Вибірковий блок 1. «Управління  водними ресурсами»
ВБ1.1.1. Гідрографічна характеристика районів річкових басейнів України
ВБ1.1.2. Біологічні процеси у водному середовищі
ВБ1.1.3. Водопостачання та водовідведення
ВБ1.1.4. Управління русловими процесами
ВБ1.1.5. Управління транскордонними річковими басейнами
ВБ1.1.6. Гідрогеологія
ВБ1.1.7. Математичні методи гідрологічних досліджень
ВБ1.1.8. Методи екологічної оцінки річкових басейнів
ВБ1.1.9 Оцінка режиму якості поверхневих вод України
ВБ1.1.10 Інтегроване управління водними ресурсами
ВБ1.1.11 Прогнозування режиму водних обʼєктів
ВБ1.1.12 Математичне моделювання гідрологічних процесів
 
Вибірковий блок 2. «Екологія водних ресурсів»
ВБ1.2.1. Екологічна оцінка гідрографічної мережі України
ВБ1.2.2. Біологічна оцінка якості води
ВБ1.2.3. Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення
ВБ1.2.4. Екологічне  руслознавство
ВБ1.2.5. Формування водної політики в Україні
ВБ1.2.6. Бальнеологічне та рекреаційне значення підземних вод
ВБ1.2.7. Математичні методи гідроекологічних досліджень
ВБ1.2.8. Екологія моря
ВБ1.2.9. Оцінка рекреаційного потенціалу водних обʼєктів України
ВБ1.2.10 Екологічна гідрологія
ВБ1.2.11 Прогнозування та математичне моделювання в гідроекології
ВБ1.2.12 Водні обʼєкти урбанізованих територій
 Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
 Перелік 1.
ВБ 2.1.1 Географія України
ВБ 2.1.2 Рекреаційна географія України
ВБ 2.1.3 Оцінка природно-ресурсного потенціалу
 Перелік 2.
ВБ 2.2.1 Основи водного законодавства
ВБ 2.2.2 Екологічне право
ВБ 2.2.3 Водне законодавство країн Евросоюзу
 Перелік 3.
ВБ 2.3.1 Економіка водокористування
ВБ 2.3.2 Менеджмент водних ресурсів
ВБ 2.3.3 Дозвільна діяльність у сфері водокористування