РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОП "ГЕОГРАФІЯ"  (для аспірантів)

РПНД_Аакадемічне письмо англійською мовою (ENGLISH  ACADEMIC  WRITING)

РПНД_Філософія науки та інновацій

РПНД Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук

РПНД Усне наукове мовлення (Presenting Science)

РПНП асистентської практики для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (2020)

РНП ДВА Перелік 1 

Глобальні проблеми людства та сталий розвиток 
Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди

РНП ДВА Перелік 2

вибірковий блок - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту. Теоретико-методологічні студії
Сучасні методи в ландшафтній географії
Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів

вибірковий блок - біогеографія та географія ґрунтів
Дослідницькі студії з ґрунтознавства і географії ґрунтів (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Моніторинг якості ґрунтів і ґрунтового покриву
Новітні методи картографування ґрунтів і ґрунтового покриву

вибірковий блок - геоморфологія та палеогеографія
Теоретико-методологічні студії у галузі геоморфології та палеогеографії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методика регіональних геоморфологічних та палеогеографічних досліджень
Дистанційні дослідження та ГІС-технології у дослідницьких заходах геоморфології та палеогеографії.

вибірковий блок - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Студії з конструктивної географії
Студії з раціонального використання природних та антропогенних ресурсів
Інноваційні методи конструктивно-географічних досліджень

вибірковий блок - економічна та соціальна географія
Студії з економічної та соціальної географії
Студії з політичної географії та географічного країнознавства
Регіональні суспільно-географічні дослідження

вибірковий блок -  географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Теорія сучасної картографічної науки (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методологія та організація наукової роботи в географічній картографії
Методика геоінформаційного забезпечення картографічного моделювання

ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ

  1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
 
2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
  3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  1. Спеціальність 103 "Науки про Землю"  - докладніше дивитись тут *.pdf
  2. Спеціальність 106 "Географія"  - докладніше дивитись тут *.pdf
  3. Спеціальність 242 "Туризм" -  докладніше дивитись тут *.pdf