Академічне письмо англійська мова

РНП Регіональні студії 2017

РНП Регіональні студії 2020

РНП Управління міжнародними проєктами 2017

РНП Управління міжнародними проєктами 2020

РНП Управління туристичними дестинаціями 2017

РНП Управління туристичними дестинаціями 2020

Філософія науки та інновації 2017

Філософія науки та інновації 2020 

Cуспільно-географічні студії в туризмі і рекреації 2017

Суспільно-географічні студії в туризмі і рекреації 2020

Актуальні проблеми географії туризму 2017

Актуальні проблеми географії туризму 2020

Асистенська практика 2017

Асистенська практика 2020

Геопросторові студії в туризмі 2017

Геопросторові студії в туризмі 2020

Студії з організації туризму і рекреації 2017

Студії з організації туризму і рекреації 2020

Тур-рекр.діяльність.Соц-ек.студії 2017

Тур-рекр.діяльність.Соц-ек.студії 2020

Феноменологія туризму 2017

Феноменологія туризму 2020

Якісні методи дослідження в туризмі 2018

Якісні методи дослідження в туризмі 2020

Програма комплексного іспиту зі спеціальності 242 Туризм 2020

Методологія та організація наукової роботи в туризмі і рекреації

Студії з організації баз просторових даних в туризмі і рекреації 2020

Картографічні студії в туризмі і рекреації 2020

Країнознавчі та краєзнавчі студії в туризмі і рекреації 2020Освітньо-наукова програма «Картографія» за спеціальністю103 – Науки про Землю галузі знань 10 «Природничі науки»

Навчальний план за ОНП «Картографія» 

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Картографія» (рівень: магістр, форма навчання: денна; мова навчання: українська) 

 Код   
н/д    
  Назва освітнього компонента
Обов’язкові компоненти ОП
 ОК 1.  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 ОК 2.  Професійна та корпоративна етика
 ОК 3.  Національна інфраструктура геопросторових даних
 ОК 4.  Атласне картографування
 ОК 5.  Геоіконіка
 ОК 6.  Проектування карт спеціального призначення
 ОК 7.  Веб-картографування
 ОК 8.  Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання
 ОК 9.  Асистентська практика з відривом від теоретичного навчання
ОК 10.  Кваліфікаційна робота магістра
ОК 11.  Науково-дослідницький практикум з картографії
ОК 12.  Комплексний іспит з картографії
 Дисципліни вибору ВНЗ
ВБ 1.1.  Морська картографія з основами гідрографії
ВБ 1.2.  Комплексна дисципліна Геосистемне та проблемно-орієнтоване картографування
ВБ1.2.1  Частина 1 Модуль 1. Геосистемне картографування
ВБ1.2.2  Частина 2 Модуль 2. Проблемно-орієнтоване картографування
ВБ 1.3.  Прикладна фотограмметрія
ВБ 1.4.  Картографічний метод дослідження (ГІС аналіз)
ВБ 1.5.  Науковий семінар з ДЗЗ
ВБ 1.6.  Картографічна топоніміка
ВБ 1.7.  Сучасні геодезичні прилади
ВБ 1.8.  Прикладна інженерна геодезія
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Картографія»)
ДВС.1.01 Картографічне моделювання
ДВС.1.02 Тематичне картографування із застосуванням аерокосмічних методів
ДВС.1.03 Сучасні проблеми картографічної  науки
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Геоматика»)
ДВС.2.01 Комп'ютерні технології в картографії
ДВС.2.02 Науково-дослідницький практикум з геосистемного моніторингу
ДВС.2.03 Мобільна картографія
Вибір з переліку
ДВС.3.01.01 Теоретична картографія
ДВС.3.02.01 Картографічне моделювання геодинамічних процесів
ДВС.3.03.01 Прикладні ГІС в картографії

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГІДРОЛОГІЯ» (бакалаврат)

Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2.  Вища математика
ОК 3. Фізика
ОК 4. Гідрологія річок
ОК 5. Основи метеорології
ОК 6. Геологія загальна та історична
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Загальна хімія
ОК 9. Гідрологія озер
ОК 10.      Топографія з основами геодезії
ОК 11. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
ОК 12. Навчальна практика 1. Польова комплексна фізико-географічна та топогеодезична
ОК 13. Геоморфологія та палеогеографія
ОК 14. Картографія
ОК 15. Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод
ОК 16. Методи обробки та аналізу гідрологічної інформації
ОК 17. Основи наукових досліджень
ОК 18. Гідрометрія
ОК 19. Океанологія
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Гідрографія України
ОК 22. Гідробіологія
ОК 23. Курсова робота з методів гідрологічних досліджень
ОК 24. Навчальна практика 2. Оглядова гідрометеорологічна та польова геофізична
ОК 25. Руслові процеси
ОК 26. Міжнародне гідроекологічне співробітництво
ОК 27. Воднобалансові розрахунки
ОК 28. Гідрогеологія
ОК 29. Математичні методи в гідрології  1 семестр /  2 семестр
ОК 30. Гідрологія та гідрохімія України
ОК 31. Гідрохімія Світового океану
ОК 32. Курсова робота з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації
ОК 33. Виробнича практика
ОК 34. Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності
ОК 35. Соціально-політичні студії
ОК 36. Навчальна практика 3. Гірська гідрометеорологічна
ОК 37. Філософія
ОК 38. Застосування ГІС в прикладній гідрології 1 семестр / 2 семестр
ОК 39. Кваліфікаційна робота бакалавра гідрології
Вибіркові компоненти ОПП
Вибірковий блок 1. «Гідрологія»
ВБ1.1.1. Водопостачання та водовідведення
ВБ1.1.2. Водогосподарський комплекс України
ВБ1.1.3. Математичне моделювання і прогнозування гідрологічних процесів
ВБ1.1.4. Основи гідротехніки та меліорації
ВБ1.1.5. Основи гідрохімії
ВБ1.1.6. Річковий стік та гідрологічні розрахунки  1 семестр / 2 семестр
ВБ1.1.7. Гідравліка  1 семестр /  2 семестр
ВБ1.1.8. Гідрологічні прогнози 1 семестр /  2 семестр
  Вибірковий блок 2. «Екологічна гідрологія»
ВБ1.2.1. Водопідготовка та очистка стічних вод
ВБ1.2.2. Водні ресурси України та їх використання
ВБ1.2.3. Використання стохастичних моделей в гідрології
ВБ1.2.4. Водні меліорації
ВБ1.2.5. Хімічний склад природних вод
ВБ1.2.6. Прикладні гідрологічні розрахунки
ВБ1.2.7. Динаміка водного середовища 1 семестр / 2 семестр
ВБ1.2.8. Прогнозування режиму водних обʼєктів
  Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
  Перелік 1.
ВБ 2.1.1 Географія України
ВБ 2.1.2 Рекреаційна географія України
ВБ 2.1.3 Оцінка природно-ресурсного потенціалу
  Перелік 2.
ВБ 2.2.1 Фізична географія материків і океанів
ВБ 2.2.2 Загальне землезнавство
ВБ 2.2.3 Біогеографія
  Перелік 3.
ВБ 2.3.1 Суспільна та соціальна географія
ВБ 2.3.2 Менеджмент
ВБ 2.3.3 Фінанси