Перелік наукових фахових видань
Київського національного університету імені Тараса Шевченка з географічних наук,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
 
Назва видання

Галузі науки 

 Друковане чи електронне
видання
 Періодичність виходу
Наявність електронної чи
друкованої версії видання у НБ ім. М.Максимовича
Дата
затвердження
ВАК (МОН) України

Назви БД, до яких включене видання, місяць і рік включення

1 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Географія географічні  друк.  2 рази на рік 
друк. - електрон.
10.03.2010 

З 2017 року включений до наукометричної бази Index Copernicus.
Станом на 2017р- базова підготовка до включення в SCOPUS

2 Географія та туризм географічні  друк.   6 раз на рік 
друк. - електрон.
10.03.2010

З 2017 року включений до наукометричної бази Index Copernicus.
Станом на 2017р- базова підготовка до включення в SCOPUS

3 Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія географічні   друк.   4 рази на рік  
друк. - електрон.
10.03.2010 Станом на 2014 р. - початкова підготовка до включення в SCOPUS
4 Економічна та соціальна географія географічні   друк.   2 рази на рік
друк. - електрон.
 
10.03.2010

З 2017 року включений до наукометричної бази Index Copernicus.
Станом на 2017р- базова підготовка до включення в SCOPUS

5 Фізична географія та геоморфологія географічні   друк.  4 рази на рік 
друк. - електрон.
 
 10.03.2010 Станом на 2014 р. - початкова підготовка до включення в SCOPUS
6 Часопис картографії географічні  друк.   3 рази на рік
друк. - електрон.
 
  22.12.10 Станом на 2014 р. - початкова підготовка до включення в SCOPUS