FREEWAT (FREE and open source tools for WATer resource management) проект рамкової програми наукових досліджень та інновацій Європейського Союзу Горизонт 2020 (Грантова угода № 642224). Основним результатом проекту FREEWAT стане поєднане з ГІС середовище моделювання з відкритим вихідним кодом, що поширюється як суспільне надбання, для симуляції кількості та якості поверхневих і підземних вод, об'єднане з модулями інтегрованого планування та управління водними ресурсами. В даному проекті кафедра фізичної географії та геоекології (проф. Гродзинський М.Д., доц. Свідзінська Д.В.) зосереджена на апробації інструментів FREEWAT в дослідженні, спрямованому на покращення та розробку сценаріїв інтегрованого управління водними ресурсами з урахуванням вимог Водної рамкової директиви ЄС.

Дослідницький консорціум проекту об'єднує 19 організацій з країн ЄС, Африки, України та Туреччини. Їх співпраця має на меті покращення управління водними ресурсами через:

 • узгодження результатів попередніх досліджень для інтеграції наявних програмних модулів до єдиної ГІС-платформи
 • забезпечення застосування інструментів FREEWAT зацікавленими сторонами (технічний персонал та управлінці)

                                Рис. 1 Дослідницький консорціум проекту FREEWAT


До платформи FREEWAT будуть інтегровані наступні можливості:

 • спеціалізований модуль для планування управління водними ресурсами
 • окремий модуль для калібрування, аналізу невизначеності та чутливості параметрів
 • модуль для моделювання поширення розчинених речовин в зоні аерації
 • модуль для симулювання розвитку посівів та сільськогосподарських потреб у воді
 • інструменти для вирішення проблем якості підземних вод
 • інструменти аналізу, інтерпретації та візуалізації гідрогеологічних даних
 • інструменти аналізу, інтерпретації та візуалізації часових рядів спостережень.

Рис. 2 Узагальнена структура платформи FREEWAT, інтегрованої з ГІС-середовищем QGIS

Наша роль в даному проекті передбачає:

 1. Технічне та адміністративне координування проекту в Україні
 2. Навчання технічного персоналу для нарощування потенціалу
 3. Апробацію інструментів FREEWAT в дослідженні, спрямованому на покращення та розробку сценаріїв управління водними ресурсами
 4. Залучення зацікавлених сторін, зокрема управлінців
 5. Підготовка рекомендацій щодо передових практик застосування ГІС-інструментів для моделювання з метою планування управління водними ресурсами
 6. Поширення інформації та комунікація

Рис. 3 Територія тематичного дослідження в межах України: водозбірний басейн р. Бакумівка, як частина Трубізької осушувально-зволожувальної системи

Дізнатись більше