Академічне письмо англійська мова

РНП Регіональні студії 2017

РНП Регіональні студії 2020

РНП Управління міжнародними проєктами 2017

РНП Управління міжнародними проєктами 2020

РНП Управління туристичними дестинаціями 2017

РНП Управління туристичними дестинаціями 2020

Філософія науки та інновації 2017

Філософія науки та інновації 2020 

Cуспільно-географічні студії в туризмі і рекреації 2017

Суспільно-географічні студії в туризмі і рекреації 2020

Актуальні проблеми географії туризму 2017

Актуальні проблеми географії туризму 2020

Асистенська практика 2017

Асистенська практика 2020

Геопросторові студії в туризмі 2017

Геопросторові студії в туризмі 2020

Студії з організації туризму і рекреації 2017

Студії з організації туризму і рекреації 2020

Тур-рекр.діяльність.Соц-ек.студії 2017

Тур-рекр.діяльність.Соц-ек.студії 2020

Феноменологія туризму 2017

Феноменологія туризму 2020

Якісні методи дослідження в туризмі 2018

Якісні методи дослідження в туризмі 2020

Програма комплексного іспиту зі спеціальності 242 Туризм 2020

Методологія та організація наукової роботи в туризмі і рекреації

Студії з організації баз просторових даних в туризмі і рекреації 2020

Картографічні студії в туризмі і рекреації 2020

Країнознавчі та краєзнавчі студії в туризмі і рекреації 2020