Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2020 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП   
ОК 1 Природнича географія
ОК 2 Суспільна географія (Human geography)
ОК 3 Вступ до урбаністичних студій
ОК 4 Картографія
ОК 5 Географія світу: міста та регіони
ОК 6 Вступ до університетських студій
ОК 7 Іноземна мова для географів
ОК 8 Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 9 Історична географія
ОК 10 Міський туризм
ОК 11 Навчальна практика з основ польових урбаністичних досліджень
ОК 12 Географія населення та розселення
ОК 13 Економічна географія (Economic geography)
ОК 14 Методи урбаністичних досліджень  
ОК 15 Теорія і практика планування
ОК 16 Ландшафтна екологія
ОК 17 Українська та зарубіжна культура
ОК 18 Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 19 Соціальна географія (Social geography)
ОК 20 Вступ до міського планування
ОК 21 Урбоекологія
ОК 22 Навчальна оглядова професійно-орієнтована практика
ОК 23 Географія України 
ОК 24 Оцінка впливу міста на довкілля
ОК 25 Планування міського землекористування та оцінка землі
ОК 26 Географія будівництва та ринок міської нерухомості
ОК 27 Правові основи міського та територіального планування
ОК 28 Соціально-політичні студії
ОК 29 Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 30 Виробнича практика
ОК 31 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 32 Філософія
ОК 33 Соціологія міста
ОК 34 Моделювання в географії
ОК 35 Географічні інформаційні системи для міського планування
ОК 36 Сталий розвиток міст та регіонів
ОК 37 Географія Києва та метрополітенського регіону
ОК 38 Теорія та практика урбаністики (Urban theory and practice)
ОК 39 Кваліфікаційна робота бакалавра

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 «Урбаністична географія»

ВК 1.1.1.  Міський транспорт і комунікації
ВК 1.1.2.  Урболабораторія 1: Просторовий аналіз
ВК 1.1.3.  Урболабораторія 2: Міський дизайн  
ВК 1.1.4.  Географія праці та гендеру 
ВК 1.1.5.  Урболабораторія 3: Регенерація міст
ВК 1.1.6.  Зміни клімату
ВК 1.1.7.  Регіональний розвиток та регіональна політика
ВК 1.1.8.  Спецсемінар з проблем міського розвитку
ВК 1.1.9.  Географія сільської місцевості
ВК 1.1.10  Урболабораторія 4: Міські публічні простори
Вибірковий блок 2 «Урбоекологія»
ВК 1.2.1. Геоморфологія міста
ВК 1.2.2.  Урболабораторія 1: Структура та управління блоками геоданих
ВК 1.2.3.  Урболабораторія 2: Естетика ландшафту
ВК 1.2.4.  Водопостачання та водовідведення
ВК 1.2.5.  Урболабораторія 3: Дизайн та планування ландшафту
ВК 1.2.6. Основи планування природоохоронних територій
ВК 1.2.7.  Урбометеорологія
ВК 1.2.8. Спецсемінар з проблем урбоекології
ВК 1.2.9.  Екологічний моніторинг атмосфери
ВК 1.2.10. Урболабораторія 4: Міська зелена економіка
 Вибір з переліку
ВК 2.1.1. Гідрологія
ВК 2.1.2.  Географія послуг
ВК 2.1.3.  Макроекономіка 
ВК 2.2.1. Метеорологія  
ВК 2.2.1. Метеорологія
ВК 2.2.2. Адміністративно-територіальний устрій
ВК 2.2.3. Мікроекономіка
ВК 2.3.1. Медична та рекреаційна географія
ВК 2.3.2. Глобальні екологічні проблеми
ВК 2.3.3. Суспільно-географічна картографія
ВК 2.4.1. Політична географія  
ВК 2.4.2. Геоекологічні проблеми Європи
ВК 2.4.3. Публічне адміністрування
ВК 2.5.1. Поведінкова географія
ВК 2.5.2. Інженерно-геоморфологічна оцінка території
ВК 2.5.3. Психологія