Освітньо-наукова програма «Економічна та соціальна географія»/«Economic and Social Geography» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Економічна та соціальна географія» (рівень: магістр, форма навчання: денна; мова: укр./англ; н.п. 2019 р.) 

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Методологія суспільної географії
ОК 2. Theorising Human Geography (Теорії суспільної географії)
ОК 3. Географія Столичного регіону
ОК 4. Професійна та корпоративна етика
ОК 5. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності  
ОК 6. Виробнича практика
ОК 7. Асистентська практика
ОК 8. Магістерська робота
ОК 9. Науково-дослідний практикум з суспільної географії
ОК 11. Географія ризиків та сталий розвиток
ОК 12. Основи регіональної політики
ОК 13. Суспільно-географічне прогнозування
ОК 14. Прикладна економічна та соціальна географія
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»)
ВБ 2.1.1 Теорії просторової організації
ВБ 2.1.2 Регіональна логістика
ВБ 2.1.3 Географія ринків товарів і послуг
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Управління розвитком регіону та міське планування»)
ВБ 2.2.1 Сучасні концепції регіонального розвитку
ВБ 2.2.2 Сучасні концепції міського розвитку
ВБ 2.2.3 Територіальне управління
Вибір з переліку
ВБ 3.1.1 Системи підтримки прийняття рішень
ВБ 3.1.2 Управління географічними дослідницькими проектами
ВБ 3.1.3 Методика викладання географічних дисциплін у ЗВО
ВБ 3.2.1 Статистичне забезпечення територіального управління
ВБ 3.2.2 Управління використанням природних ресурсів
ВБ 3.2.3 Методика викладання екологічних дисциплін у ЗВО