Освітньо-наукова програма «Урбаністика та  регіональний розвиток»  за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Урбаністика та регіональний розвиток» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Теорії просторової організації
ОК 2. Contemporary Debates in Human Geography(Сучасні дискусії в суспільній географії) 
ОК 3. Управління міським та регіональним розвитком
ОК 4. Якість життя населення міст та регіонів
ОК 5. Географія ризиків та сталий розвиток
ОК 6. Урболабораторія (Urban lab)
ОК 7. Соціологія простору 
ОК 8. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Виробнича практика
ОК 11. Асистентська практика
ОК 12. Науково-дослідницький практикум з урбаністичних та регіональних студій
ОК 13. Кваліфікаційна робота магістра
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок «Урбаністичні студії»

ВК 1.1.1. Сучасні концепції міського розвитку
ВК 1.1.2. Міська аналітика (Urban Analytics)
ВК 1.1.3. Міста Центральної та Східної Європи (CEE Cities)
ВК 1.1.4 Міське фермерство

Вибірковий блок «Регіональні студії»

ВК 1.2.1. Сучасні методи регіональних досліджень (Advanced Methods in Regional Studies)
ВК 1.2.2. Географія Столичного регіону
ВК 1.2.3. Територіальна ідентичність
ВК 1.2.4. Гендер і географія

Вибір з переліку 1 (студент обирає одну дисципліну з переліку)

ВК 2.1. Прикладні ГІС
ВК 2.2. Креативні міста
ВК 2.3. Міграції та міська культура
ВК 2.4. Geoglobalistics (Геоглобалістика)

Вибір з переліку 2 (студент обирає одну дисципліну з переліку)

ВК 2.5. Imaginary Geography and Place Branding (Іма- жинарна географія та брендинг місця)
ВК 2.6. Партисипативне міське планування
ВК 2.7. Система підтримки прийняття рішень
ВК 2.8. Управління географічними дослідницькими проєктами