Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; н.п. 2018 р.).

Обов’язкові компоненти ОП 
 ННД.01 Іноземна мова
 ННД.02 Основи туризмознавства
 ННД.03 Вступ до університетських студій
 ННД.04 Географія туризму
 ННД.05 Туристичне країнознавство
 ННД.06 Географія України 
 ННД.07 Географія населення
 ННД.08 Топографія з основами геодезії та туристичного орієнтування
 ННД.09 Туристичне краєзнавство з основами безпеки в туризмі
 ННД.10 Рекреаційна географія з основами рекреології
 ННД.11 Туристична картографія
 ННД.12 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві 
 ННД.13 Математичні методи з основами вищої математики і статистики 
 ННД.14 Організація екскурсійних послуг
 ННД.15 Українська та зарубіжна культура 
 ННД.16 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
 ННД.17 Соціально-політичні студії 
 ННД.18 Маркетинг туризму
 ННД.19 Філософія
 ННД.20 Менеджмент туризму
 ННД.21 Моніторинг розвитку туризму
 ННД.22 Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика
 ННД.23 Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
 ННД.24 Навчальна професійно-орєнтована практика з туристичного супроводу
 ННД.26 Виробнича практика
 ННД.27 Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)
 ННД.25 Курсова робота з організації екскурсійних послуг
 Вибіркові компоненти ОП
ДВВ.01  Рекреаційна кліматологія
ДВВ.02  Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства
ДВВ.03  Географія культури і релігії
ДВВ.04  Медична географія з основами курортної справи
ДВВ.05  Організація готельного господарства
ДВВ.06  Організація послуг
ДВВ.07 Інформаційні технології в туризмі
ДВВ.08  Організація харчування в туризмі
ДВВ.09  Організація транспортного обслуговування в туризмі
ДВВ.10  Туроперейтинг
ДВВ.11 Методи досліджень в туризмі
ДВВ.12  Організація діяльності туристичного підприємства
ДВВ.13  Туристична політика
ДВВ.14  Географія світового господарства
ДВВ.15  Курсова робота з організації транспортного обслуговування в туризмі
Дисципліни вільного вибору студента

Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»
ДВС.2.01.01 Суспільна географія
ДВС.2.01.02 Музейний туризм
ДВС.2.01.03  Міжнародні організації в туризмі 
ДВС.2.01.04  Активний туризм 
ДВС.2.01.05  Сільський туризм 
ДВС.2.01.06  Основи економіки туризму
ДВС.2.01.07 Організація дозвілля туристів
ДВС.2.01.08 Основи регіонального розвитку туризму
ДВС.2.01.09 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі
ДВС.2.01.10 ГІС-технології в туризмі
ДВС.2.01.11 Реклама і PR в туризмі
  Вибір блоками
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»
ДВС.2.02.01 Основи управління розвитком регіону
ДВС.2.02.02  Регіональне середовище туристичної діяльності
ДВС.2.02.03  Діяльність громадських організацій в туризмі
ДВС.2.02.04  Основи зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства
ДВС.2.02.05  Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі
ДВС.2.02.06  Економіка туристичної фірми
ДВС.2.02.07  Регулювання туристичної діяльності
ДВС.2.02.08  Регіональне планування розвитку туризму
ДВС.2.02.09  Туристичний геомаркетинг
ДВС.2.02.10  Електронна картографія в туризмі 
ДВС.2.02.11  Брендінг і реклама в туризмі
Перелік №1 вільного вибору студента

ДВС.3.01.01 Економічна теорія
ДВС.3.01.02  Основи екології
ДВС.3.01.03  Психологія
  Перелік №2 вільного вибору студента
ДВС.3.02.01  Бухоблік
ДВС.3.02.02  Прикладна екологія
ДВС.3.02.03  Педагогіка
  Перелік №3 вільного вибору студента
ДВС.3.03.01  Фінанси 
ДВС.3.03.02 Заповідна справа
ДВС.3.03.03  Соціологія
Перелік №4 вільного вибору студента
ДВС.3.04.01  Маркетинг
ДВС.3.04.02  Екологічна експертиза та аудит
ДВС.3.04.03  Правознавство
  Перелік №5 вільного вибору студента
ДВС.3.05.01  Менеджмент
ДВС.3.05.02  Екологічний менеджмент
ДВС.3.05.03  Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі