Освітньо-наукова програма «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика», другого (магістерського) рівня за спеціальністю 106 «Географія», галузі знань 10 «Природничі науки»


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП  «Geoglobalistics and Regional Studies»/« Географічне країнознавство та геоглобалістика»

- Геоглобалістика  *.pdf
- Педагогіка та психологія вищої школи. Методика викладання географії у ЗВО *.pdf
- Еволюція географічної думки та географія постмодерну *.pdf
- Науковий семінар з актуальних проблем сталого розвитку, географічного країнознавства та глобальних досліджень: глокалізація *.pdf
- Професійна та корпоративна етика *.pdf
- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
- Виробнича практика *.pdf
- Асистентська практика (без відриву від теоретичного навчання) *.pdf
- Магістерська робота *.pdf
- Геопросторове управління *.pdf
- Імажинарна географія та брендінг місця *.pdf
- Географія інформаційної трансформації світосистеми *.pdf
- Географія нерівності та геоконфліктологія *.pdf
- Країни світу: глобальне та регіональне середовище розвитку *.pdf
- Країни світу: антропогенна трансформація геосистем *.pdf
- Країни світу: геополітичні та геоекономічні трансформації *.pdf
- Просторовий вимір сили у глобальному світі *.pdf
- Країни світу: географія глобального співробітництва  *.pdf 
- Географія глобальних соціо-демографічних трансформацій
 *.pdf
Географія глобального співробітництва *.pdf
- Глобальне та регіональне середовище розвитку *.pdf