Освітньо-наукова програма «ТУРИЗМ», другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Туризм" (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2018 р.)

- Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування  *.pdf
- Управління якістю туристичних послуг *.pdf
- Професійна та корпоративна етика *.pdf
- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
- Туризмологія *.pdf
- Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf
- Науковий семінар з туризмознавства *.pdf
- Ринок туристичних послуг *.pdf
- Geoglobalistics (Геоглобалістика) *.pdf
- Human Geography (Суспільна географія) *.pdf
- Tourism Politics and Menegment of Tourism Regional Development (Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму) *.pdf
- Управління проектами в туризмі *.pdf
- LogisticsinTourism (Логістика в туризмі) *.pdf
- Інноваційна діяльність в туризмі *.pdf
- Ризики в туризмі *.pdf
- Міжнародний туристичний бізнес *.pdf
- Соціологія туризму *.pdf
- Психологія туризму *.pdf 
- Програма та методичні рекомендації з організації і проведення асистентської практики *.pdf
- Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики *.pdf 
- МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 242 – "Туризм"  *.pdf