Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Метеорологія" освітній рівень магістр

Навчальний план за програмою «Метеорологія» 

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітнім ступенем «Магістр» 

Робочі навчальні програми:

 Обов'язкові дисципліни:

Методи аналізу метеорологічних процесів і полів
Чисельні методи прогнозу погоди
Прикладна метеорологія
Урбометеорологія/Urbometeorology
Хімія атмосфери і зміни клімату/Atmospheric Chemistry and Сlimate Сhange   (НМК з навчальної дисципліни “Хімія атмосфери та зміна клімату”.
(електронний варіант) / С.Сніжко. – Київ, 2021. - 139 с.)

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Динаміка глобального клімату
Мікрокліматологія
Економічна метеорологія
Моделювання в агрометеорології
Виробнича практика
Асистентська практика
Передатестаційна підготовка магістрів за спеціальністю Науки про Землю / Метеорологія
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня

Дисципліни вибору студента:

Вибірковий блок 1. Спеціалізація «Теоретична метеорологія»

Теоретичні основи прогнозування погоди
Атмосферні аерозолі
Фізичні основи теорії клімату

Вибірковий блок 2. Спеціалізація «Прикладна метеорологія»

Авіаційна метеорологія
Супутникова метеорологія
Інноваційні технології адаптації до змін клімату

Дисципліни вибору з переліку:

Перелік 1:

Взаємодія атмосфери і океану
Гідрометеорологічні ризики та методи їх оцінки

Перелік 2:

Атмосферна оптика, електрика та акустика
Радіаційні процеси в атмосфері