РОБОЧІ  ПРОГРАМИ  НАВЧАЛЬНИХ  ДИСЦИПЛІН ОП "НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ"
(для аспірантів)

РПНД_Аакадемічне письмо англійською мовою (ENGLISH  ACADEMIC  WRITING)

РПНД_Філософія науки та інновацій

РПНД Методологія та організація роботи над дисертацією доктора філософії в галузі природничих наук

Усне наукове мовлення (Presenting Science)

РПНП асистентської педагогічної практики (2015) 
РПНП асистентської педагогічної практики (2016)
РПНП асистентської педагогічної практики (2019)

РНП ДВА Перелік 1

1. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток (106 "Географія", ОР - доктор філософії)
2. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди    (106 "Географія", ОР - доктор філософії)

РНП ДВА Перелік 2

спеціалізація - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Оцінка характеристик гідрологічного режиму в зв’язку із глобальними кліматичними змінами
Гідроекологічні аспекти руслознавства
Управління якістю водних ресурсів та їхня охорона

спеціалізація - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
Студії з метеорології та кліматології (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Активні впливи на гідрометеорологічні процеси
Моделювання атмосферних процесів в урбанізованому середовищі

спеціалізація - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту. Теоретико-методологічні студії
Сучасні методи в ландшафтній географії
Стохастичне моделювання в фізичній географії, геофізиці і геохімії ландшафтів

спеціалізація - біогеографія та географія ґрунтів
Дослідницькі студії з ґрунтознавства і географії ґрунтів (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Моніторинг якості ґрунтів і ґрунтового покриву
Новітні методи картографування ґрунтів і ґрунтового покриву

спеціалізація - геоморфологія та палеогеографія
Теоретико-методологічні студії  у галузі геоморфології та палеогеографії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методика регіональних геоморфологічних та палеогеографічних досліджень
Дистанційні дослідження та ГІС-технології у дослідницьких заходах геоморфології та палеогеографії.

спеціалізація - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
Студії з конструктивної географії
Студії з раціонального використання природних та антропогенних ресурсів
Інноваційні методи конструктивно-географічних досліджень

спеціалізація -  економічна та соціальна географія
Студії з економічної та соціальної географії
Студії з політичної географії та географічного країнознавства
Регіональні суспільно-географічні дослідження

спеціалізація -  географічна картографія, географічні інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Теорія сучасної картографічної науки (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)
Методологія та організація наукової роботи в географічній картографії
Методика геоінформаційного забезпечення картографічного моделювання