Освітньо-наукова програма «Урбаністика та  регіональний розвиток»  за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Навчальний план за програмою "Урбаністика та регіональний розвиток (2019)"


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Урбаністика та регіональний розвиток» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2019 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Методологія суспільної географії
ОК 2. Contemporary Debates in Human Geography
ОК 3. Управління міським та регіональним розвитком
ОК 4. Якість життя населення міст
ОК 5. Географія ризиків та сталий розвиток
ОК 6. Урболабораторія (Urban lab)
ОК 7. Соціологія простору 
ОК 8. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Виробнича практика
ОК 11. Асистентська практика
ОК 12. Дизайн наукової роботи (Research Design)
ОК 13. Магістерська робота
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 2.1.1. Сучасні концепції міського розвитку
ВБ 2.1.2. Сучасні концепції регіонального розвитку
ВБ 2.1.3. Міська аналітика (Urban Analytics)
Вибірковий блок 2
ВБ 2.2.1. Міграції та міська культура
ВБ 2.2.2. Партисипативне міське планування
ВБ 2.2.3. Спеціальні методи регіональних досліджень (Special Methods in Regional Studies)
Вибір з переліку (2 дисципліни з переліку)
ВБ 2.3.1. Міста Центральної та Східної Європи (CEE Cities)
ВБ 2.3.2. Міське фермерство
ВБ 2.3.3. Креативні міста
ВБ 2.4.1. Геополітика України
ВБ 2.4.2. Гендер і географія
ВБ 2.4.3. Географія транспорту