Освітньо-наукова програма «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

 Навчальний план за програмою "«Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування» (рівень: магістр, форма навчання: денна; н.п. 2018 р.)


   Обов’язкові компоненти ОП
  Небезпечні природні процеси в довкіллі (Hazardous Processes in the Environment)
  Управління екологічними проектами та міжнародне співробітництво в галузі охорони природи
  Ерозієзнавство та руслові процеси
  Геопланування та ландшафтна організація території
  Професійна та корпоративна етика
  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
  Виробнича практика
  Асистентська практика
  Науково-дослідницький практикум із спеціальності «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»
  Екологічна оцінка ґрунтів України
  Екологічна геоморфологія та інженерний захист території
  Ритміка природних процесів
  Палеогеоморфологія України
  Ландшафтно-геоморфологічна індикація 
  Геоморфологічне районування та прогноз
  Магістерська робота
  Кваліфікаційний іспит із спеціальності “Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування”
  Вибіркові компоненти ОП
 

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1. «Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування»

  Систематика і класифікація ґрунтів
  Охорона та раціональне використання ґрунтового покриву
  Науковий семінар з теоретичного ґрунтознавства
  Використання ГІС для картографування ґрунтового покриву
  Територіальне планування в умовах децентралізації
  Землеустрій територій об’єднаних громад
  Вибір з переліку 
Перелік 1
  Ґрунти урбанізованих територій
  Методика та практика картографування ґрунтів
  Перелік 2
  Експертна оцінка ґрунтів
  Землеустрій та кадастр