ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГІДРОЛОГІЯ» (бакалаврат)

Код
н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2.  Вища математика
ОК 3. Фізика
ОК 4. Гідрологія річок
ОК 5. Основи метеорології
ОК 6. Геологія загальна та історична
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Загальна хімія
ОК 9. Гідрологія озер
ОК 10.      Топографія з основами геодезії
ОК 11. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів
ОК 12. Навчальна практика 1. Польова комплексна фізико-географічна та топогеодезична
ОК 13. Геоморфологія та палеогеографія
ОК 14. Картографія
ОК 15. Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод
ОК 16. Методи обробки та аналізу гідрологічної інформації
ОК 17. Основи наукових досліджень
ОК 18. Гідрометрія
ОК 19. Океанологія
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Гідрографія України
ОК 22. Гідробіологія
ОК 23. Курсова робота з методів гідрологічних досліджень
ОК 24. Навчальна практика 2. Оглядова гідрометеорологічна та польова геофізична
ОК 25. Руслові процеси
ОК 26. Міжнародне гідроекологічне співробітництво
ОК 27. Воднобалансові розрахунки
ОК 28. Гідрогеологія
ОК 29. Математичні методи в гідрології  1 семестр /  2 семестр
ОК 30. Гідрологія та гідрохімія України
ОК 31. Гідрохімія Світового океану
ОК 32. Курсова робота з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації
ОК 33. Виробнича практика
ОК 34. Вибрані розділи трудового права та підприємницької діяльності
ОК 35. Соціально-політичні студії
ОК 36. Навчальна практика 3. Гірська гідрометеорологічна
ОК 37. Філософія
ОК 38. Застосування ГІС в прикладній гідрології 1 семестр / 2 семестр
ОК 39. Кваліфікаційна робота бакалавра гідрології
Вибіркові компоненти ОПП
Вибірковий блок 1. «Гідрологія»
ВБ1.1.1. Водопостачання та водовідведення
ВБ1.1.2. Водогосподарський комплекс України
ВБ1.1.3. Математичне моделювання і прогнозування гідрологічних процесів
ВБ1.1.4. Основи гідротехніки та меліорації
ВБ1.1.5. Основи гідрохімії
ВБ1.1.6. Річковий стік та гідрологічні розрахунки  1 семестр / 2 семестр
ВБ1.1.7. Гідравліка  1 семестр /  2 семестр
ВБ1.1.8. Гідрологічні прогнози 1 семестр /  2 семестр
  Вибірковий блок 2. «Екологічна гідрологія»
ВБ1.2.1. Водопідготовка та очистка стічних вод
ВБ1.2.2. Водні ресурси України та їх використання
ВБ1.2.3. Використання стохастичних моделей в гідрології
ВБ1.2.4. Водні меліорації
ВБ1.2.5. Хімічний склад природних вод
ВБ1.2.6. Прикладні гідрологічні розрахунки
ВБ1.2.7. Динаміка водного середовища 1 семестр / 2 семестр
ВБ1.2.8. Прогнозування режиму водних обʼєктів
  Дисципліни вільного вибору студента з переліку (студент обирає одну)
  Перелік 1.
ВБ 2.1.1 Географія України
ВБ 2.1.2 Рекреаційна географія України
ВБ 2.1.3 Оцінка природно-ресурсного потенціалу
  Перелік 2.
ВБ 2.2.1 Фізична географія материків і океанів
ВБ 2.2.2 Загальне землезнавство
ВБ 2.2.3 Біогеографія
  Перелік 3.
ВБ 2.3.1 Суспільна та соціальна географія
ВБ 2.3.2 Менеджмент
ВБ 2.3.3 Фінанси