Освітньо-наукова програма «Картографія» за спеціальністю103 – Науки про Землю галузі знань 10 «Природничі науки»

Навчальний план за ОНП «Картографія» 

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Картографія» (рівень: магістр, форма навчання: денна; мова навчання: українська) 

 Код   
н/д    
  Назва освітнього компонента
Обов’язкові компоненти ОП
 ОК 1.  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 ОК 2.  Професійна та корпоративна етика
 ОК 3.  Національна інфраструктура геопросторових даних
 ОК 4.  Атласне картографування
 ОК 5.  Геоіконіка
 ОК 6.  Проектування карт спеціального призначення
 ОК 7.  Веб-картографування
 ОК 8.  Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання
 ОК 9.  Асистентська практика з відривом від теоретичного навчання
ОК 10.  Кваліфікаційна робота магістра
ОК 11.  Науково-дослідницький практикум з картографії
ОК 12.  Комплексний іспит з картографії
 Дисципліни вибору ВНЗ
ВБ 1.1.  Морська картографія з основами гідрографії
ВБ 1.2.  Комплексна дисципліна Геосистемне та проблемно-орієнтоване картографування
ВБ1.2.1  Частина 1 Модуль 1. Геосистемне картографування
ВБ1.2.2  Частина 2 Модуль 2. Проблемно-орієнтоване картографування
ВБ 1.3.  Прикладна фотограмметрія
ВБ 1.4.  Картографічний метод дослідження (ГІС аналіз)
ВБ 1.5.  Науковий семінар з ДЗЗ
ВБ 1.6.  Картографічна топоніміка
ВБ 1.7.  Сучасні геодезичні прилади
ВБ 1.8.  Прикладна інженерна геодезія
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Картографія»)
ДВС.1.01 Картографічне моделювання
ДВС.1.02 Тематичне картографування із застосуванням аерокосмічних методів
ДВС.1.03 Сучасні проблеми картографічної  науки
Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Геоматика»)
ДВС.2.01 Комп'ютерні технології в картографії
ДВС.2.02 Науково-дослідницький практикум з геосистемного моніторингу
ДВС.2.03 Мобільна картографія
Вибір з переліку
ДВС.3.01.01 Теоретична картографія
ДВС.3.02.01 Картографічне моделювання геодинамічних процесів
ДВС.3.03.01 Прикладні ГІС в картографії