Можливості працевлаштування 

Головна  Викладачі  Навчання  Історія  Наукові відомості  Випускники


Освітні програми кафедри розроблені з урахуванням попиту з боку роботодавців та можливостей професійної кар’єри.

Випускники освітньої програми «Економічна географія» зможуть працювати у структурах державного, регіо­наль­­ного та міського управ­ління, аналітичних центрах, консал­тингових компаніях, фінансових установах, PR-аген­ціях, туристичних компаніях та інших підприємствах сфери бізнесу, у науково-дослідних та проектних установах.

Випускники освітньої програми «Урбаністика та міське планування» зможуть працювати фахів­цями у сфері місь­кого та просторового плану­вання, управління регіональним та місцевим роз­­вит­ком, ана­літиками з питань сталого та без­печ­ного розвитку міст, терито­ріальних гро­мад, рин­ку житла, міського землекористування. Міста постійно розви­ваються, зміню­ють­ся, тому попит на фахівців з урбаністики та міського плануван­ня є стій­ким, а професію урбаніста включають до переліку найважливіших професій май­бут­нього.

Випускники кафедри працюють в Міністерстві розвитку громад та територій України, Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерстві культури України, обласних, районних  та міських державних адміністраціях, Державній фіскальній службі України, обласних, районних та міських центрах зайнятості, консалтингових компаніях, банках, страхових компаніях, PR-агенціях, туристичних компаніях (зокрема, TPG, Coal Travel, TUI, Doris, Join Up), компаніях із планування територій (зокрема, Української державному інституті проектування міст «ДІПРОМІСТО», ТОВ «Укргруппроект», ПАТ «Київпроект» тощо), викладають в університетах, коледжах та школах.