Кафедра економічної та соціальної географії

Наукова робота кафедри

Головна  Викладачі  Навчання  Історія   Можливість працевлаштування  Випускники 

 

Кафедра економічної та соціальної географії є провідним науковим осередком, що має визнання як в Україні, так і за її межами. Основними фокусами сучасних наукових досліджень є:
- вивчення трансформації міських територій, процесів урбанізації, субурбанізації, джентрифікації, трансформації публічних просторів міст, партисипативного міського планування, нового урбанізму;
- розробка суспільно-географічних засад регіональної політики, районування, прогнозування регіонального розвитку, конкурентоспроможності регіонів, наукове забезпечення реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України, децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад, стратегування розвитку сільських територіальних громад;
- дослідження соціально-демографічного розвитку регіонів, міграційної поведінки населення, соціальної безпеки, аналіз локальних та регіональних ринків праці, оцінка туристично-рекреаційного, освітнього, наукового та інтелектуального потенціалу регіонів, вивчення географії захворюваності та здоров’я населення, релігійної діяльності, аналіз територіальної ідентичності та перцепційної привабливості регіонів;
- дослідження продовольчих ринків, продовольчої безпеки регіонів, розвитку фермерських господарств, інвестиційної діяльності в АПК, дослідження географічних аспектів розвитку транспорту, торговельної діяльності;
- дослідження регіональної природно-техногенної, екологічної безпеки, сталого розвитку території.

 До складу кафедри входить науковий підрозділ – науково-дослідний сектор «Регіональних проблем економіки і політики». У 2016-17 роках НДС працював над виконанням держбюджетної прикладної науково-дослідної теми «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев). У 2018 року виконувалася госпдоговірна наукова тема «Розробка економічного профілю Паланківської ОТГ та підготовка техніко-економічних обґрунтувань двох інфраструктурних проектів її розвитку» (науковий керівник – доцент Анатолій Мельничук).

 Співробітники кафедри активно розвивають міжнародні наукові зв’язки, є учасниками багатьох міжнародних проектів. З 2018 року кафедра бере участь у чотирьохрічному міжнародному дослідницькому проекті «Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика та міська політика», що фінансується Науковою Радою Норвегії. Проект виконується спільно з Університетом Осло, Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна, Одеським національним університетом імені І.І.Мечнікова, Київською школою економіки та Інститутом географії НАН України. Керівник проекту – професор кафедри соціології та суспільної географії Університету Осло Майкл Джентіле, співкерівник від Київського національного університету імені Тараса Шевченка – професор Костянтин Мезенцев, менеджер проекту – с.н.с. Олена Денисенко.

Під час Восьмого засідання українсько-австрійської Спільної комісії з питань науково-технічного співробітництва, що відбулося в МОН України, серед затверджених 10 спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки – проект «Неоднозначні приміські простори: повсякденні соціальні практики, що змінюються». Керівником проекту від України є професор Костянтин Мезенцев, від Австрії – доктор Кристіан Шмігель (Університет Зальцбурга). До колективу виконавців входять доценти кафедри Наталія Провотар, Анатолій Мельничук, асистент Олексій Гнатюк, старший науковий співробітник Олена Денисенко.

У попередні роки професор Ярослав Олійник здійснював керівництво українсько-канадським проектом «Закладення основ інфраструктури просторових даних забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання».

Завідувач кафедри Костянтин Мезенцев – учасник міжнародної дослідницької асоціації з вивчення реконфігурації урбанізованих територій на пострадянському просторі (Інститут регіональної географії імені Лейбніца, Німеччина).

 Кафедра бере активну участь в організації міжнародних наукових конференцій. Зокрема, у 2017 році на базі кафедри проведено Сьому міжнародну конференцію з урбаністичної географії посткомуністичних країн «Погляд на міста звідусіль», в роботі якої взяли понад 100 учасників з понад 20 кран світу. У 2013 р. за рахунок гранту Вишеградського фонду проведено міжнародну наукову конференцію «Просторові трансформації в Центральній Європі у ХХI столітті», що зібрала багатьох відомих науковців з країн Центральної та Східної Європи.

 На кафедрі створений та активно діє студентсько-аспірантський науковий семінар, що дозволяє залучати найбільш активну творчу молодь до наукових досліджень, обговорювати нові актуальні напрями досліджень.
Окрім цього, важливим напрямом наукової роботи з молоддю в останні роки стало проведення виїзних шкіл-семінарів (Полтава, Кропивницький, Луцьк, Вінниця, Дніпро тощо).

 На кафедрі готують дисертаційні дослідження аспіранти

Під керівництвом професора Костянтина Мезенцева:

Гаврилюк Олексій «Соціальна географія індустріальних міст Південно-Східної України у постсоціалістичний період» (спільно з професором Майклом Джентліе, Університет Осло, Норвегія)
Коріненко Вадим «Соціально-економічний розвиток центрів адміністративних районів у сфері впливу Києва: суспільно-географічне дослідження»

 Під керівництвом професора Сергія Запотоцького:

Ковальчук Ірина «Суспільно-географічне дослідження туристсько-рекреаційного потенціалу міст-курортів Львівської області»
Телешман Віктор «Суспільно-географічне дослідження людського розвитку в Україні»
Голуб Юлія «Соціально-екологічні засади оптимізації планувальної структури міста: на прикладі міста Чернігова»
Бортник Софія «Культурні ландшафти Києва: проблеми та перспективи просторового розвитку»

  Під керівництвом доцента Наталії Провотар:

Паренюк Віктор «Суспільно-географічне дослідження міграцій молоді України» 

Теми виконаних на кафедрі та захищених дисертаційних робіт:
 
2020
кандидатські

Ващенко Олександра «Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

Колотуха Ігор «Громадський транспорт міста Києва: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)

доктор філософії

Долинська Олеся «Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

 
Теми виконаних на кафедрі та захищених дисертаційних робіт:

 2019
кандидатські

Неліпа Ксенія «Трансформація системи розселення Запорізької області: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Пальчук Марія «Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – доцент Наталія Провотар (Мезенцева))
Перегуда Юлія «Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу на прикладі Столичного макрорайону України» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Растворова Марія «Суспільно-географічне дослідження управління розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя)» (науковий керівник – професор Юлія Хвесик)

 2018

кандидатські

Бєліков Владислав «Соціально-демографічні трансформації периферійних територій північної частини Луганської області» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Гринюк Діана «Суспільно-географічні аспекти дослідження конкурентоспро­можності регіону (на прикладі Київської області)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Запотоцька Вікторія «Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Левицька Ольга «Суспільно-географічне дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська» (науковий керівник – професор Сергій Запотоцький)
Остапенко Павло «Трансформація адміністративно-територіального устрою Полтавської області: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Степанець Інна «Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

докторська

Машіка Ганна «Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону: теорія і практика» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

2017
кандидатські

Атаман Людмила «Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Ободовська Валентина «Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник) 

2016
кандидатські

Лук’янчук Олена «Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Нич Тетяна «Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Олійник Світлана «Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні» (науковий керівник – доцент Віктор Дорошенко)

2015
кандидатські

Гнатюк Олексій «Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Жураєва Каріна «Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)
Маншиліна Тетяна «Суспільно-географічне дослідження розвиту міст-супутників та приміської зони Києва» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)

2014
кандидатські

Батиченко Світлана «Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України» (науковий керівник – доцент Наталія Провотар (Мезенцева))
Голуб Геннадій «Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

2013
докторські

Афанасьєв Олег «Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)» (наукові консультанти – професори Ярослав Олійник, Віктор Шевченко)
Запотоцький Сергій «Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

кандидатські

Крашеніннікова Анастасія «Демогеографічна система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Мостова Ірина
«Кіровоградський регіональний ринко праці та його вплив на розселення і міграції населення» (науковий керівник – доцент Наталія Провотар (Мезенцева))
Осіпчук Ірина «Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області» (науковий керівник – доцент Віктор Дорошенко)

 2012
кандидатські

Гаєвська Надія «Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області» (науковий керівник – професор Степан Іщук)
Кривець Ольга
«Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України» (науковий керівник – доцент Наталія Провотар (Мезенцева))
Сайчук Віктор «Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Федюк Олексій «Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

 2011
кандидатські

Глибовець Вікторія «Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Когатько Юрій «Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Петрук Євген «Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Соколова Олена «Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)

 2010
докторські

Барановський Микола «Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)
Гладкий Олександр «Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика» (науковий консультант – професор Степан Іщук)

кандидатські

Запорожець Лілія «Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Ковтун Анна «Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Луць Владислав «Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області)» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)
Мархонос Світлана «Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України» (науковий керівник – професор Костянтин Мезенцев)
Мельник Ксенія «Ринок цінних паперів України: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Мельник Людмила «Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Мороз Ірина «Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України» (науковий керівник – доцент Наталія Провотар (Мезенцева))
Січкаренко Кирило «Територіальна організація вищої освіти України (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

 2009
кандидатські

Безпала Ольга «Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-географічного району» (науковий керівник – доцент Валерій Пересєкін)
Зеленчук Вікторія «Територіальна організація регіонального промислового комплексу» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Сологуб Юрій «Міське розселення Столичного району: суспільно-географічне дослідження» (науковий керівник – доцент Валерій Пересєкін)

 2008
кандидатські

Коковський Любомир «Географічний вимір економічної безпеки України» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)
Трусій Оксана «Територіальна організація наукового потенціалу України» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Шевчук Сергій «Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у ХХ столітті» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

 2007
кандидатські

Діденко Катерина «Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні» (науковий керівник – доцент Віктор Дорошенко)
Запотоцька Ірина «Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки її вдосконалення» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Клочко Роман «Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Чернова Ганна «Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

 2006
докторські

Мезенцев Костянтин «Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)
Нємець Костянтин «Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

кандидатські

Корнілова Наталія «Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Київської області)» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

Рибачик Наталія «Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Штельмах Ольга «Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України» (науковий керівник – доцент Наталія Провотар (Мезенцева))

 2005
кандидатські

Мартусенко Ірина «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області» (науковий керівник – професор Степан Іщук)
Філоненко Ірина «Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження)» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

 2004
докторські

Джаман Василь «Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)» (науковий консультант – професор Степан Іщук)
Нємець Людмила «Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

кандидатська

Мельничук Анатолій «Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України» (науковий керівник – професор Анатолій Степаненко)

2003
кандидатські

Матвієнко Наталія «Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Пасько Володимир «Проблеми використання земельного фонду Чернігівської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

2002
кандидатські

Гладкий Олександр «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації» (науковий керівник – професор Степан Іщук)
Запотоцький Сергій «Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)
Коропатник Тетяна «Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

2000
кандидатська

Матвієнко Володимир «Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії» (науковий керівник – професор Ярослав Олійник)

 1998
докторська

Дудник Іван «Прогнозування низових суспільно-географічних систем: теоретико-методологічний підхід» (науковий консультант – професор Микола Пістун)

кандидатські

Кушнір Людмила «Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області» (науковий керівник – професор Дмитро Стеченко)
Шишацький Віктор «Територіальна організація виробництва Столичного макрорайону» (науковий керівник – професор Степан Іщук)

1997
кандидатська

Мезенцев Костянтин «Моделювання суспільно-географічних процесів в сільському адміністративному районі» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)

1996
докторська

Іщук Степан «Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація»

1995
кандидатська

Панасенко Тамара «Особливості розвитку низової демографічної системи (на прикладі Тульчинського району Вінницької області)» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)

1993
докторська

Масляк Петро «Машинобудування в господарських комплексах: теорія і практика територіальної взаємодії»

кандидатські

Аль-Хамарнех Ала Шафік «Територіальна організація зони впливу великого міста (на прикладі Київського столичного регіону)» (наукові керівники – доценти Микола Міжега, Валерій Пересєкін)
Провотар (Мезенцева) Наталія «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату» (науковий керівник – професор Микола Пістун)

1991
кандидатські

Запорожан Лариса «Територіальна організація комплексу побутового обслуговування населення Тернопільської області УРСР» (науковий керівник – професор Віктор Юрківський)
Дебс Махмуд «Территориально-промышленный комплекс Южного экономического района (экономико-географический анализ)» (науковий керівник – доцент Степан Іщук)
Діаб Алі Мухаммед «Функционально-территориальная структура агропромышленного комплекса Киевской области» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Лабабіді Ранда «Розселення сільського населення Південного економіко-географічного району» (науковий керівник – доцент Микола Міжега)

 1990
кандидатські

Гуцал Віктор «Функціонально-територіальна структура Київського приміського аграрно-територіального комплексу» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Смаль Валентина «Система розселення Чернігівської області» (науковий керівник – доцент Микола Міжега)

1989
кандидатська

Корчун Валентина «Територіальна організація продовольчого комплексу Волинської області» (науковий керівник – доцент Дмитро Стеченко)

1986
кандидатська

Дудник Іван «Економіко-географічні дослідження для цілей комплексного планування сільського адміністративного району (на прикладі Великобагачанського району Полтавської області)» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)

1985
кандидатські

Гаврилюк Людмила «Птахівничо-територіальний комплекс київської області УРСР» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Ігнатенко Олександр «Територіально-рекреаційний комплекс Чернівецької області УРСР» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Кузьмінська Олена «Територіальна організація промисловості і населення в зоні міської агломерації (на прикладі Київської агломерації)» (науковий керівник – академік Максим Паламарчук)
Любіцева Ольга «Територіальна організація галузевого комплексу сфери обслуговування (на прикладі автотехобслуговування в українській РСР)» (науковий керівник – доцент Степан Іщук)
Та Дінь Чінь «Географо-математичне моделювання аграрно-промислових комплексів провінції (на прикладі провінції Ха нам нінь СРВ)» (науковий керівник – доцент Степан Мохначук)
Дінь Ван Тхань «Територіальна організація міжгалузевих комплексів провінції Дак-Лак Соціалістичної Республіки В’єтнам» (наукові керівники – професор Федір Заставний, доцент Дмитро Стеченко)

1984
кандидатські

Луцишин Петро «Територіальна організація легкої промисловості та шляхи її удосконалення» (науковий керівник – доцент Степан Іщук)
Пересєкін Валерій «Особливості формування інтегральних районів великого міста (на прикладі Києва)» (науковий керівник – професор Микола Пістун)
Чемісов Борис «Проблеми дослідження територіальної організації промисловості адміністративної області (на прикладі Чернігівської області УРСР)» (науковий керівник – доцент Євген Шипович)

1978
кандидатська

Паламарчук Олександр «Структура виробничо-територіальних систем (логіко-математична розробка економіко-географічної теорії)» (науковий керівник – професор Микола Пістун)

1975
докторська

Пістун Микола «Аграрно-територіальна комплекси (теорія і досвід економіко-географічних досліджень)» (науковий керівник – професор Максим Паламарчук)

1973
кандидатські

Корж Олександр «Досвід аналізу систем сільського розселення урбанізованих регіонів (на прикладі Ворошиловградської області)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Пушкар Михайло «М’ясна промисловість південно-Західного економічного району СРСР (питання територіальної організації)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1971
кандидатські

Загородній Володимир «Сільське розселення Чернігівської області Української РСР (проблеми та шляхи вирішення)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Ковтонюк Михайло «Географія населення і проблеми розселення Рівненської області» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1970
кандидатська

Курилюк Микола «Географія виробництва технічних культур в областях Поділля та Північної Буковини» (науковий керівник – професор Максим Паламарчук)

1969
кандидатські

Авдальян Михайло «Промислові вузли Херсонського територіально-виробничого комплексу» (науковий керівник – к.е.н. Г. Градов)
Григорович Михайло «Містоутворююча база міських поселень Житомирської області та їх класифікація (економіко-географічне дослідження)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Коваленко Григорій «Система міських поселень Київської області та їх роль в територіальному поділі праці (економіко-географічне дослідження)»(науковий керівник – професор Василь Поданчук)
Степаненко Анатолій «Розміщення і спеціалізація тваринництва і територіальна організація переробки його продукції (на прикладі Черкаської області УРСР)» (науковий керівник – к.е.н. Леонід Корецький)

1967
кандидатська

Мохначук Степан «Географія населення та населені пункти Волинської області УРСР» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1966
кандидатські

Крачило Микола «Географія населення та населених пунктів Хмельницької області» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Курамбаєв Махкам «Західний Туркменістан (економіко-географічна характеристика)» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1965
кандидатські

Гнатюк Лідія «Дослідження економіко-географічних умов розвитку Одеси і ролі міста в територіальному поділі праці» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)
Ітібаєв Йолла «Географія сільського господарства Північного Туркменістану» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1964
кандидатські

Жупанський Ярослав «Географія промисловості Івано-Франківської області УРСР» (науковий керівник – професор Б.Вишневський)
Шипович Євген «Економіко-географічна характеристика міста Запоріжжя» (науковий керівник – доцент Василь Поданчук)

1963
кандидатські

Ігнатенко Микола «Географія хімічної промисловості Карпатських областей УРСР (Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька)» (науковий керівник – доцент Василь Поданчук)
Макаренко Гурій «Міста Черкаської області (економіко-географічна характеристика)» (науковий керівник – доцент Е.Кнобельсдорф)
Пітюренко Юхим «Розвиток і розміщення міських поселень Донецької області» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1962
кандидатська

Пістун Микола «Географія виробництва технічних культур Волинської та Рівненської областей» (науковий керівник – професор Олексій Діброва)

1961
кандидатська

Попов К. «Економіко-географічна характеристика Херсонської області»

1953
кандидатські

Мачихін Федір «Економіко-географічна характеристика Кам’янець-Подільської області»
Хилюк М. «Географія сільського господарства Кіровоградської області Української РСР»

1951
кандидатська

Кривченко Георгій «Географія сільського господарства Центрального Полісся і його основні проблеми»

1950
кандидатська

Симоненко В. «Чернігівська область (економіко-географічна характеристика)»

1948
кандидатська

Русаков Максим «Дрогобицька область УРСР (досвід географічної характеристики)»

1947
кандидатська

Рибачок Іван «Економіко-географічний нарис Житомирської області»