Кафедра економічної та соціальної географії

Навчання
 

Головна  Викладачі  Історія  Наукові відомості  Можливість працевлаштування  Випускники 


7) Навчальний план магістерської ОП "Економічна та соціальна географія" (заочне відділення) 2017 

Місця проходження виробничої практики студентами 3-го курсу детальніше дивитись тут *.pdf


Базові фахові дисципліни, що викладаються на кафедрі,
та рекомендовані підручники, навчальні посібники і монографії, опубліковані викладачами кафедри

 «Суспільна географія», «Theorising Human Geography», «Contemporary Debates in Human Geography» (професор Костянтин Мезенцев), «Методологія суспільної географії» (професор Ярослав Олійник), «Історична географія» (доцент Анатолій Мельничук)
«Вступ до економічної та соціальної географії» (Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 1996)
«Основи теорії суспільної географії» (Пістун М.Д., 1996)
«Економічна та соціальна географія: сучасний стан і перспективи розвитку» (Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 2009)
«Науково-дослідницький практикум з суспільної географії» (Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В., 2014)

 «Математико-статистичні методи в географії» (доцент Олена Кононенко), «Географічне моделювання», «Суспільно-географічне прогнозування» (професор Костянтин Мезенцев), «Методи регіональних досліджень», «Методи просторового аналізу», «Методи урбаністичних досліджень»
«Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку» (Мезенцев К.В., 2004)
«Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку» (Мезенцев К.В., 2006)

«Соціальна географія» (доцент Анатолій Мельничук), «Географія праці та гендеру», «Якість життя населення міст» (доцент Наталія Провотар), «Медична та рекреаційна географія» (асистент Вікторія Глибовець), «Географія науки та освіти» (доцент Оксана Трусій)
«Вступ до соціальної географії» (Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 2000)
 «Соціальна географія» (Нємець Л.М., Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І., Мельничук А.Л. та ін., 2019)
 «Географія праці: сучасні концепти та регіональні ринки праці» (Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І., Мостова І.О., Сайчук В.С., 2014)
 «Гендер і географія в Україні» (Мезенцева Н.І., Кривець О.О., 2013)
 «Захворюваність і здоров’я населення в Україні: суспільно-географічний вимір» (Мезенцева Н.І., Батиченко С.П., Мезенцев К.В., 2018)
 «Географія релігій» (Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О., 1999)
 «Територіальна ідентичність населення Подільського регіону» (Олійник Я.Б., Гнатюк О.М., 2017)

 «Економічна географія» (доцент Олена Кононенко), «Географія природно-ресурсного потенціалу», «Управління використанням природних ресурсів» (доцент Олена Дронова), «Географія сільського господарства та продовольства» (доцент Наталія Провотар), «Географія промисловості», «Географія послуг» (доцент Оксана Трусій), «Географія транспорту і торгівлі», «Географія ринків товарів і послуг» (професор Юлія Хвесик), «Географія будівництва та ринку міської нерухомості» (асистент Вікторія Запотоцька)
«Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст» (Дронова О.Л., Запотоцький С.П., 2018)
«Управління використанням природних ресурсів» (Олійник Я.Б., Пересєкін В.М., Запотоцький С.П., 2008)
«Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування» (Олійник Я.Б., 1996)
«Географія агропромислових комплексів» (Пістун М.Д., Гуцал В.О., Мезенцева Н.І., 1997)
«Географія аграрно-промислового комплексу» (Мезенцева Н.І., Трусій О.М., 2016)
«Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти» (Мезенцева Н.І., Мороз І.М., 2011)
«Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: інституціональні передумови та напрями удосконалення» (Хвесик Ю.М., 2011)
«Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації» (Іщук С.І., 2003)
«Географія транспорту» (Дорошенко В.І., Діденко К.Д., 2010)
«Географія внутрішньої торгівлі» (Дорошенко В.І., 2005)
«Маркетингова географія» (Дорошенко В.І., 2008)

 «Урбаністична географія», «Вступ до урбаністичних студій», «Сучасні концепції міського розвитку» (доцент Олена Дронова), «Міський туризм» (асистент Вікторія Глибовець), «Міський транспорт і комунікації», Урболабораторії «Просторовий аналіз», «Міський дизайн», «Регенерація міст», «Міські публічні простори» (доцент Наталія Провотар, доцент Анатолій Мельничук, асистент Олексій Гнатюк), «Міська аналітика», «Географія сільської місцевості» (доцент Анатолій Мельничук)
«Геоурбаністика» (Дронова О.Л., 2014)
«Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін» (Мезенцев К.В.,Олійник Я.Б., Мезенцева Н.І., Гнатюк О.М., Дронова О.Л., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л. та ін.,  2017)
«Соціальний розвиток села і територій сільського типу» (Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 2003)

 «Географія країн Європи, Північної Америки», «Географія країн Азії, Океанії, Австралії», «Географія країн Африки, Південної Америки» (доцент Володимир Матвієнко, асистент Тетяна Нич), «Географія світу: міста та регіони» (доцент Наталія Провотар, асистент Тетяна Нич), «Географія України» (доцент Наталія Провотар), «Географія Столичного регіону», «Географія Києва та метрополітенського регіону» (доцент Анатолій Мельничук)
«Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни» (Юрківський В.М., 2000)
«Економічна і соціальна географія України» (Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В., 2010)
«Суспільно-географічне районування України» (Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В., 2000)

 «Теорії просторової організації», «Сучасні концепції регіонального розвитку» (доцент Наталія Провотара), «Теорії управління регіональним розвитком», «Територіальне управління», «Управління міським та регіональним розвитком» (професор Юлія Хвесик), «Теорії РПС та регіональної економіки», «Основи регіональної політики», «Регіональний розвиток та регіональна політика», «Територіальне планування», «Прикладна економічна та соціальна географія», (доцент Володимир Пасько), «Суспільно-географічна районологія», «Географія ризиків та сталий розвиток» (доцент Олена Кононенко), «Районне планування» (доцент Анатолій Мельничук), «Вступ до міського планування», «Міське планування та основи містобудування», «Регіональне бізнес-планування», «Регіональна логістика» (професор Сергій Запотоцький)
«Регіональна економіка» (Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф., 2008)
«Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки» (Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 2011)
«Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність та поляризація» (Мезенцев К.В., Підгрушний Г.П., Мезенцева Н.І., 2014)
«Сучасні проблеми регіонального розвитку України» (Пістун М.Д.,Мельничук А.Л., 2013)
«Регіональна конкурентоспроможність: Суспільно-географічні засади формування» (Запотоцький С.П., 2012)
«Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект» (Пістун М.Д., Мезенцев К.В., Тьорло В.О., 2004)
«Актуальні проблеми сталого розвитку» (Кононенко О.Ю., 2016)
«Регіональні відміни природно-техногенної безпеки в Україні» (Олійник Я.Б.,Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л. та ін., 2016)
«Управління розвитком регіону» (Глибовець В.Л., Нич Т.В., Хвесик Ю.М., 2018)

  Перед студентами кафедри з лекціями регулярно виступають провідні вчені зарубіжних університетів.

Лекція провідного фахівця з урбаністичної географії доктора Майкла Джентіле з Університету Гельсінкі

Різноманітними та цікавими є навчальні практики:
ОКР «Бакалавр»: в кінці першого курсу студенти проходять топографо-геодезичну (в околицях Києва) та комплексну географічну практику (на базі Канівського природного заповідника), після другого курсу – загальногеографічну навчальну практику у Карпатах, після третього курсу – виробничу практику (на базі Інституту географії та Інституту економіки природокористування НАН України, а також інших науково-дослідних, проектно-конструкторських та виробничих установ).
Магістранти проходять виробничу та асистентську практики.
    
Практики студентів кафедри різних часів

Для отримання диплома бакалавра студенти складають комплексний іспит з географії та додатковий іспит за спеціалізацією. Для отримання диплома магістра студенти складають випускний іспит та захищають магістерські кваліфікаційні роботи.

Захисти магістерських робіт студентами кафедри економічної та соціальної географії

Студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх програмах. Зокрема, влітку 2015 року в рамках програми Німецької служби з академічних обмінів (DAAD)  «Підтримка демократії в Україні» молоді дослідники кафедри взяли участь у реалізації проекту «Громадянське суспільство та міське планування у співпраці – німецько-українська рефлексія». Головною ідеєю проекту була організація спільних досліджень українських та німецьких студентів і аспірантів, які взяли участь у лекціях, спільних дискусіях та виконанні проектних завдань з питань залучення громадськості в управління міським розвитком у містах Лейпциг, Берлін, Київ та Львів.