Кафедра фізичної географії та геоекології

 Завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 

Гродзинський Михайло Дмитрович 

тел. 521-32-09      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://physgeo.knu.ua   

 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Напрямок роботи кафедри

Як самостійна кафедра фізичної географії була організована 1891 року. На сьогодні кафедра є провідною Україні освітньою та науковою установою з проблем фізичної географії, ландшафтної екології, географічних засад збереження та невиснажливого використання природних ресурсів. На кафедрі працює 2 професори, 7 доцентів, діє навчальна лабораторія «Екології ландшафту».

Кафедра здійснює підготовку фахівців в галузі знань 10 – Природничі науки, за спеціальністю 106 – Географія в межах освітніх програм «Транскордонне екологічне співробітництво» та «Природнича географія».

Освітні рівні навчання

Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітніми рівнями.

Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво»

Освітньо-професійна програма «Природнича географія» – спеціалізації:

 1. Ландшафтне планування та екологічна експертиза
 2. Екологія та дизайн ландшафту

Магістр

Освітньо-наукова програма «Природнича географія»

Доктор філософії

Спеціальність 106 – Географія

Перспективи та можливості

Під час підготовки фахівців головна увага зосереджена на геоекологічних дослідженнях навколишнього середовища та його компонентів, зокрема вивчаються такі напрямки:

 • міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля
 • оцінка впливу на довкілля
 • екологічна експертиза проектів природокористування
 • поведінка забруднюючих речовин в ландшафтах
 • застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування у екологічних дослідженнях ландшафтів

В процесі навчання студенти кафедри набувають низку професійних компетенцій, що дозволяють фахово проводити:

 • аналіз даних про стан довкілля
 • стратегічну екологічну оцінку
 • управління природокористуванням регіону
 • проектування природоохоронних територій
 • прогнозування змін в компонентах ландшафту

Випускники кафедри можуть обіймати посади аналітиків, менеджерів проектів, експертів-консультантів в установах та організаціях, що координують співробітництво, моніторинг та безпеку в галузі екології та охорони природи; закладах освіти; проектно-пошукових та науково-дослідних організаціях; органах державного та регіонального управління; виробничих та наукових установах; урядових та неурядових екологічних організаціях.