Кафедра геодезії та картографії

Наукові відомості

Наукова робота кафедри

- дослідження за бюджетною темою «Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі» (14БП050-02) у складі науково-дослідної лабораторії Регіональних проблем економіки і політики.

 Останні підготовлені аспіранти, докторанти та тематика їх дисертаційних досліджень:

Докторанти:

  • Даценко Людмила Миколаївна «Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація» 2011 р.

Аспіранти:

  • Філозоф Роман Сергійович «Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних природних парків» 2010 р.
  • Беба Надія Володимирівна «Методологія та методика картографічного моделювання рекреаційної діяльності в Україні» 2012 р.
  • Петров Олексій Анатолійович «Картографічне забезпечення ведення державного земельного кадастру» 2011 р.
  • Орещенко Андрій Васильович «Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення» 2011 р.
  • Підлісецька Ірина Олександрівна «Картографічне моделювання історико-культурної спадщини України» 2012 р.
  • Смірнов Юрій Борисович «Науково-прикладні аспекти забезпечення річковими навігаційними картами господарства України» 2012 р.
  • Коренець Олександр Володимирович «Науково-методичні основи розробки інфраструктур просторових даних для геоінформаційного картографування» 2013 р.
  • Іщук Андрій Васильович «Особливості загально географічного картографування західно-українських земель» 2013 р.

 Кількість аспірантів, що навчаються на кафедрі – 6 (Печена В.І., Ткачук С.М., Слободяник М.П., Кардаш Т.В.,Перхалюк Р.І., Мацепура М.В.)