Кафедра геодезії та картографії

Н а в ч а н н я


ОР «БАКАЛАВР» за освітніми програмами:

  • «Картографія» (Галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю»);
  • «Геодезія та землеустрій» (Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»);

ОР «МАГІСТР» за освітніми програмами:

  • «Картографія» (Галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю»);
  • «Землеустрій та кадастр» (Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»);


Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Землеустрій та кадастр:

- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності *.pdf
- Професійна та корпоративна етика *.pdf
- Національна інфраструктура геопросторових даних *.pdf
- Фотограмметрія та ДЗЗ в кадастрових системах *.pdf
- Земельне право *.pdf
- Основи екологічного права *.pdf
- Судова практика по вирішенню земельних справ *.pdf
- Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання *.pdf
- Асистентська практика *.pdf
- Науково-дослідницький практикум з оцінки земельних ресурсів *.pdf
- Управління земельними ресурсами та оцінка нерухомості *.pdf
- ГІС в кадастрових систем та муніципальні ГІС *.pdf
- Охорона земель та моніторинг *.pdf
- Кадастр *.pdf
- Містобудівний кадастр *.pdf
- Цифровий кадастр *.pdf
- Сучасні геодезичні прилади *.pdf
- Геодезичне забезпечення землевпорядкування *.pdf
- Методичні рекомендації до виконання та підготовки до захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра *.pdf
- Навчальний план за програмою "Землеустрій та кадастр"  *.pdf