Кафедра геодезії та картографії

Випускники

Серед випускників кафедри різних років - видатні вчені, організатори науки, освіти і картографічного виробництва: директор Інституту географії НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук Л.Г. Руденко; доктор географічних наук, відомий економіко-географ В.А. Поповкін; доктор історичних наук, відомий географ-етнограф В.І. Наулко; відомий геоморфолог, доктор географічних наук М.Г. Волков; доктор географічних наук, географ, відомий картограф Г.О.Пархоменко; доктор географічних наук, проф. Ю.В. Поліщук - колишній зав. кафедри інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту (нині КНУБІА); доктор географічних наук В.А. Барановський - колишній завідувач відділу картографічного моделювання Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України; член-кореспондент Української екологічної академії, доктор географічних наук В.О.Шевченко; директор НВП «Картографія», доктор географічних наук Р.І.Сосса; заступник декана географічного факультету, кандидат географічних наук, проф. А.М.Молочко; завідувач кафедри геодезії та картографії доктор географічних наук, проф. Л.М.Даценко, директор Коледжу ін­формаційних технологій та землевпорядкування Націо­нального авіаційного універси­тету В.М.Катющенко та багато інших.