Кафедра географії України

 

Завідувач кафедри  - Уліганець Сергій Іванович

Фізико-географ, доцент, кандидат географічних наук

Телефон: + 38 (044) 521-33-72

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

 
 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ
 

Створена 1.06.1995 на географічному факультеті Київського університету. Засновник і перший завідувач кафедри – д.геогр.наук, професор, чл.-кор. Академії педагогічних наук П.Г. Шищенко. З травня по серпень 2000 р. кафедру очолювала д.геогр.наук, професор Л.Л. Малишева. З серпня 2000 р. по січень 2020 р  кафедру очолював д.геогр. наук, проф. О.Ю. Дмитрук. З січня 2020 року кафедру очолює к. геогр. н., доц. С.І. Уліганець.

 Структура кафедри. Кафедра географії України укомплектована досвідченими викладачами. Серед них три професори, чотири доктори географічних наук, 10 доцентів, кандидатів географічних наук та 1 асистент кандидат географічних наук. Сім співробітників представляють навчально-допоміжний персонал. На базі кафедри діє навчальна лабораторія «Інформаційних технологій географії» та філія на базі Голосіївського НПП.

Актуальними науковими напрямками, які розробляються викладачами і науковцями кафедри є конструктивно-географічні проблеми урбанізаційного та рекреаційного природокористування в Україні, проблеми стандартизації шкільної та вищої географічної освіти України та ряд ін. В межах цих напрямків виконуються держбюджетні теми за результатами яких видано монографії, розроблено державно-освітні стандарти.

Кафедра активно підтримує міжнародні зв'язки із закордонними навчальними і науковими установами, закладами та організаціями. Бере участь у роботі Міжнародного географічного Союзу (Швейцарія, Німеччина, Сеул, Туніс) по лінії УГТ, співробітничає із географічними факультетами університетів: США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Білорусі та ін. Налагоджені інтенсивні наукові і освітні зв'язки з університетами Італії. За активної участі викладачів кафедри здійснюється діяльність міжнародного загальноуніверситетського центру географії та культурних досліджень Італії “ІТАЛАМО”, де викладачами і студентами кафедри спільно з італійськими науковцями вирішуються проблеми вдосконалення і розвитку вищої освіти за напрямками географія та туризм, здійснюються наукові і навчальні стажування з поглибленим вивчення італійської мови, досліджуються проблеми розвитку національного туризму в Італії та Україні тощо. Зважаючи на вимоги Закону України «Про вищу освіту», нормативні документи МОН України, Статут Університету, Стратегічний план розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-2025 рр., а також основні напрямки розвитку географічного факультету, пріоритетними напрямами роботи кафедри географії України є наукові регіональні географічні студії, туризмознавчі дослідження в галузях екологічного та активного туризму,  ено- та гастрономічного туризму і рекреації та освітня діяльність.  У межах цих напрямів зосереджуються наступні спеціалізовані освітньо-дослідницькі напрямки: географія України, географічне краєзнавство; географія рекреації та туризму; рекреаційне природокористуваня й екотуризм; конструктивна географія та раціональне природокористування; географічне планування та зонінг; ГІС-технології в прикладних географічних дослідженнях, зокрема географії рекреації та туризмі; арт-географія та просторовий дизайн, географічна освіта тощо. Місією кафедри географії України є навчально-методичний та науковий пошук у впровадженні інноваційних підходів для реалізації можливостей сучасної географічної науки й освіти.

Кафедра географії України готує та випускає бакалаврів у галузі таких знань:

  • 10 Природничі науки за спеціальністю 106 "Географія", освітня програма "Економічна географія", спеціалізація "Географія рекреації та туризму" (кваліфікація 3414-організатор подорожей);

  • 01 Освіта за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)* за програмою "Географія", спеціалізаціями: 1) "Географія України" (кваліфікація 3340 - учитель географії, організатор шкільної туристсько-краєзнавчої діяльності); 2) "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів" (кваліфікація 3340 - учитель географії, організатор шкільної екотуристської діяльності);

*«Гастрономічний туризм» освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань  24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» зі спеціалізацією «Гастрономічний туризм» - підготовка бакалаврів за спеціалізацією «гастротуристична  діяльність»: 3414 Фахівець з туристичного обслуговування; 3414 Організатор подорожей (екскурсій); 414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування. Також можливим є присвоєння додаткових професійних кваліфікацій, у разі захисту фахових та спеціальних компетенцій при проведенні наукових досліджень, виконанні науково-дослідних робіт і т.п. 3414 Організатор туристичної та готельної діяльності; 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму; 3414 Фахівець із організації дозвілля; 3414 Екскурсовод.

Кафедра географії України готує та випускає магістрів у галузі знань:

Кафедра географії України реалізує програму подвійного дипломування магістрів Київського національного універси­тету імені Тараса Шевченка й Університету Камеріно, Італія, у галузі знань

  • 10 Природничі науки за спеціальністю 106 "Географія", освітньою програмою "Географія еногастрономічної рекреації та туризму". Навчання магістрів географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в Університеті Камеріно упродовж одного навчального року за програмою, яка спрямована на поглиблення знань з географії ринків вина, із присудженням сту­пеня Магістра (Master) І рівня з "Управління експортом вина" та з університетом Камеріно, із подальшим присудженням ступеня Магістра за програмою "Географія еногастрономічної рекреації і а туризму" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в Україні.