Кафедра географії України

Можливість працевлаштування

Випускники кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – успішно працюють у галузях економіки в підрозділах, пов’язаних з використанням засобів і методів відстеження, оцінки та прогнозу стану довкілля та ефективного використання природних ресурсів, у т.ч. при міжнародному екологічному співробітництві, – в режимних, оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях Інституту географії НАНУ, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державних комітетів України з геології та водного господарства, а також інших міністерств та відомств, пов’язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, морським, річковим та залізничним транспортом, геологічними пошуками, виробленням та транспортуванням енергії. Рівень спеціальної підготовки випускників кафедри дозволяє використовувати їх на посадах управлінського персоналу виробничих установ Мінприроди України, МНС України, МОН України, Державної служби туризму і курортів України, Державної служби заповідної справи України, Державної геологічної служби, Державної комісії з запасів корисних копалин, Національному космічному агентстві України, науково-дослідні, проектні, інженерно-вишукувальні та інші підприємства, інститути, організації та фірми різноманітних відомств та форм власності, які у своїй діяльності використовують матеріали досліджень, що виконуються щодо різних компонентів географічного середовища України. Вони також працюють на посадах молодшого наукового співробітника та менеджера міжнародних екологічних проектів і програм у науково-дослідних інститутах, викладають географію в школах та вищих навчальних закладах.