Кафедра географії України

Навчання

Основні фахові дисципліни, які викладаються на кафедрі: загальне землезнавство, ґрунтознавство з основами географії грунтів, безпека життєдіяльності, географічні інформаційні системи і технології, фізична географія материків і океанів, фізична географія України, географічні основи раціонального природокористування, екскурсознавство з основами організації екскурсій, спортивно-оздоровчий туризм з основами фізичної рекреації, методи рекреаційно-географічних досліджень, краєзнавство з основами музеєзнавства, країнознавство та світові рекреаційні дестинації, рекраційна географія з основами рекреаційного ландшафтознавства, заповідна справа, туристсько-краєзнавча діяльність та моніторинг географічного середовища, географія туризму, георекреаційні феномени України і світу, транспортні системи в туризмі з основами організації подорожей, атрактивність географічного середовища, міжнародне співробітництво в галузі географії рекреації та туризму, конструктивно-географічні основи раціонального природокористування, екотуризм, туризмологія, геоекологічні основи сталого розвитку, ландшафтні регіони України, туристські райони України, ризики в туризмі, стратегії розвитку туризму в України, інновації в географії рекреації та туризму.

Додаткові можливості навчання є невід’ємною частиною навчального процесу і зорієнтовані на заохочення студента до індивідуальних наукових пошуків, постійного самовдосконалення та самоосвіти. З допомогою різних форм самостійної роботи можна оцінити не лише рівень фахових чи загальнонаукових знань, аналітичні здібності та володіння спеціалізованим категоріальним апаратом, але й практичні навички використання програмних засобів та комп’ютерної техніки, накопичення й обробки інформації,  в тому числі іноземною мовою , її структурування.

Співпраця з іншими навчальними закладами по навчанню студентів.

Кафедра активно підтримує міжнародні зв'язки із закордонними навчальними і науковими установами, закладами та організаціями. Бере участь у роботі Міжнародного географічного Союзу (Швейцарія, Німеччина, Сеул, Туніс) по лінії УГТ, співпрацює із географічними факультетами університетів: США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі та ін. Налагоджені інтенсивні наукові і освітні зв'язки з університетами Італії. За активної участі викладачів кафедри здійснюється діяльність міжнародного загальноуніверситетського центру географічних та культурних досліджень Італії “ІТАЛАМО”, де викладачами і студентами кафедри спільно з італійськими науковцями вирішуються проблеми вдосконалення і розвитку вищої освіти за напрямками географія та туризм, здійснюються наукові і навчальні стажування з поглибленим вивчення італійської мови, досліджуються проблеми розвитку національного туризму в Італії та Україні тощо.
 
Навчальні практики по курсах.

Під час навчання студенти проходять практики: на І курсі – навчальну топографічну – 1 тиждень; навчальну комплексну географічну в Канівському заповіднику – 5 тижнів; на ІІ курсі - професійно-орієнтована практика(туристсько-краєзнавча) Київ - Плюти – 1 тиждень, Карпати – 3 тиждні; на ІІІ курсі – виробничу в профільних установах та на базі ЦКВ Екотур та Асоціації сприяння розвитку італійської мови, науки та культури «Італьямо».  – 3 тижні; на V курсі: магістри – виробничу переддипломну у профільних установах – 5 тижнів; на VI курсі – асистентську – 6 тижнів.