Кафедра гідрології та гідроекології

Рекомендована фахова література

1. Методичні вказівки до магістерських робіт *.pdf
2. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля: навч. Посібник. Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л.  . - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 192 с.
3. Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу /С.О. Афанасьєв, О.В. Бонь у т.ч.  В.В. Гребінь, О.Г. Ободовський, В.К. Хільчевський та ін. - Київ: Інтерсервіс, 2015. - 32 с.
4. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона: навчальний посібник / За ред. В.К. Хільчевського. Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л.  Чунарьов О.В.  - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 154 с.
5. Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом: Монографія / За редакцією В. А. Сташука; В.А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов. –Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 250 с.
6. Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.Б. Мокін, В.А. Сташук, В.К. Хільчевський та ін. - Київ: Інтерпрес, 2013. - 55 с.
7. Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось: навчальний посібник / За ред. В. К. Хільчевського. Хільчевський В.К., Савицький В.М., Красова Л.А., Гончар О.М. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2012. - 144 с.
8. Основи гідрохімії: підручник. Хільчевський В. К.,  Осадчий В.І.,  Курило С.М.  - Київ: Ніка-Центр, 2012. - 312 с.
9. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) / В.В.Гребінь. – К.: Ніка-Центр, 2010. - 316 с.
10. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичні методи в гідрометеорології» для студентів географічного факультету / Упорядник О.І.Лук’янець. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. - 52 с.
11. Основи океанології: підручник  / Хільчевський В. К., Дубняк С.С. 2-ге вид., доповн. і перероб. — К.: ВПЦ «Київський університет». — 2008. — 255 с.
12. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на грунти і природні води: навчальний посібник /  За ред. В.К. Хільчевського. Савицький В.М., Хільчевський В.К., Чунарьов О.В.  - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. - 152 с.
13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Гідрологічні прогнози”/ Упорядник О.І.Лук’янець. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. - 25 с.
14. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра: монографія. Хільчевський В.К.  - Київ: ВПЦ "Київський унiверситет", 1996. - 222 с.
15. Регіональна гідрохімія України: підручник / В.К. Хільчевський, Осадчий В.І., Курило С.М. К: – ВПЦ "Київський університет", 2019. – 343 с.
16. Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку / За ред. В.К. Хільчевського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – 124 с.
17. Нариси історії гідрохімії в Україні / В.К. Хільчевський. - К.: ДІА. 2020. - 136 с.


Графіки консультацій викладачів кафедри гідрології та гідроекології"
 
Графік консультацій викладачів кафедри гідрології та гідроекології на І семестр 2019-2020
 
Графік консультацій викладачів кафедри гідрології та гідроекології на ІІ семестр 2019-2020