Наукова робота кафедри (участь у проектах, наукових розробках)

- з початку 1990-х років кафедра приймає участь у розробках з розвитку національного туризму, у розробці Державних цільових програм розвитку туризму в Україні, розробці Стратегії сталого розвитку національного туризму (прийнята Рішенням КМ України у 2007р. як Стратегія розвитку туризму в Україні).
- є розробниками Галузевого стандарту вищої освіти з напряму «туризм» (2004 р.) і всіх подальших стандартів (2006, 2009, 2011 рр.)
- приймаємо участь у розробці стандартів «Туризм і послуги у сфері туризму» (ТК 169)
-    професорсько-викладацький склад кафедри та аспіранти прийняли участь у Регіональному Міжнародному Конгресі Міжнародного Географічного Союзу (Краків, серпень 2014) – 5 осіб. З доповідями виступили: проф. Любіцева О.О., проф.. Яценко Б.П., асп. Доан П.В. та ще у 3-х інтерактивних міжнародних семінарах (Польща, Словаччина);
-    провели зустріч (зі студентами) та переговори про співпрацю з президентом Академічного співтовариства Михайла Балудянського (Кошице, Словаччина), який є одним із перших професорів Київського університету Св.Володимира – проф.. М. Вархолой.

Останні підготовлені аспіранти, докторанти та тематика їх дисертаційних досліджень

Протягом 2011 р. захищено 4 кандидатських дисертації та 1 докторську дисертацію:
 • Поплавська І.В. «Територіальна організація готельного господарства України» наук. керівник проф. О.О. Любіцева;
 • Сировець С.Ю. «Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі» науковий керівник проф. О.О. Любіцева;
 • Пацюк В.С. «Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя» науковий керівник проф. О.О. Любіцева;
 • Редько Т.В. «Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України» науковий керівник доц. Кіптенко В.К.
 • Смаль В.В. «Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу», науковий консультант проф. Б.П.Яценко;
Протягом 2012 р. захищено 3 кандидатські дисертації:
 • Новосад Н.О. «В’їзний туризм України: суспільно-географічний вимір», науковий керівник проф. О.О.Бейдик;
 • Корома Н.С. на тему «Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України», науковий керівник проф. Б.П.Яценко;
 • Білоус А.В. на тему «Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті», науковий керівник проф. О.О. Любіцева.
Протягом 2013 р. захищено 3 кандидатські дисертації:
 • Руднєва М.Г. на тему «Географія виноробних кластерів світу», науковий керівник проф. Б.П.Яценко;
 • Залещик В.В. на тему «Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан та перспективи розвитку», науковий керівник проф. О.О.Любіцева;
 • Михайленко Т.І. на тему «Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України», науковий керівник проф. О.О.Любіцева;
Протягом 2014 р. захищено 1 кандидатську дисертацію:
 • Чеченя О. В. на тему «Суспільно-географічне дослідження структури національного туризму України», науковий керівник: проф. О.О. Любіцева.
 В 2014-2015 навчальному році на кафедрі навчається 15 аспірантів, з яких 7 - денної та 8 - заочної форм навчання .