Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2016 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
НДД.01 Іноземна мова 
НДД.02 Основи туризмознавства
НДД.03 Вступ до університетських студій
НДД.04 Географія туризму
НДД.05 Туристичне країнознавство
НДД.06 Географія України
НДД.07 Географія населення
НДД.08 Топографія з основами геодезії та туристичного орієнтування
НДД.09 Туристичне краєзнавство з основами безпеки в туризмі
НДД.10 Рекреаційна географія з основами рекреології
НДД.11 Туристична картографія
НДД.12 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
НДД.13 Математичні методи з основами вищої математики і статистики
НДД.14 Організація екскурсійних послуг
НДД.15 Українська та зарубіжна культура
НДД.16 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
НДД.17 Соціально-політичні студії
НДД.18 Маркетинг туризму
НДД.19 Філософія
НДД.20.  Менеджмент туризму
НДД.21.  Моніторинг розвитку туризму
НДД.22.  Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика
НДД.23.  Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
НДД.24. Навчальна професійно-орєнтована практика з туристичного супроводу
НДД.26. Виробнича практика
НДД.25.  Курсова робота з організації екскурсійних послуг
Вибіркові компоненти ОП

ДВВ.01 Рекреаційна кліматологія
ДВВ.02 Естетика ландшафтів з основами ландшафтознавства 
ДВВ.03 Географія культури і релігії
ДВВ.04 Медична географія з основами курортної справи
ДВВ.05 Організація готельного господарства
ДВВ.06 Організація послуг
ДВВ.07 Інформаційні технології в туризмі 
ДВВ.08 Організація харчування в туризмі 
ДВВ.09 Організація транспортного обслуговування в туризмі 
ДВВ.10 Туроперейтинг
ДВВ.11 Методи досліджень в туризмі
ДВВ.12 Організація діяльності туристичного підприємства
ДВВ.13 Туристична політика
ДВВ.14 Географія світового господарства
ДВВ.15 Курсова робота з організації транспортного обслуговування в туризмі

Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»

ДВС.2.01.01 Суспільна географія
ДВС.2.01.02 Музейний туризм 
ДВС.2.01.03 Міжнародні організації в туризмі 
ДВС.2.01.04 Активний туризм
ДВС.2.01.05 Сільський туризм
ДВС.2.01.06 Основи економіки туризму
ДВС.2.01.07 Організація дозвілля туристів 
ДВС.2.01.08 Основи регіонального розвитку туризму
ДВС.2.01.09 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі 
ДВС.2.01.10 ГІС-технології в туризмі
ДВС.2.01.11 Реклама і PR в туризмі

Вибір блоками 
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»

ДВС.2.02.01 Основи управління розвитком регіону 
ДВС.2.02.02 Регіональне середовище туристичної діяльності 
ДВС.2.02.03 Діяльність громадських організацій в туризмі
ДВС.2.02.04 Основи зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства 
ДВС.2.02.05 Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі 
ДВС.2.02.06 Економіка туристичної фірми 
ДВС.2.02.07 Регулювання туристичної діяльності 
ДВС.2.02.08 Регіональне планування розвитку туризму 
ДВС.2.02.09 Туристичний геомаркетинг
ДВС.2.02.10 Електронна картографія в туризмі 
ДВС.2.02.11 Брендінг і реклама в туризмі
Перелік №1 вільного вибору студента
ДВС.3.01.01 Економічна теорія
ДВС.3.01.02 Основи екології
ДВС.3.01.03 Психологія 
 Перелік №2 вільного вибору студента
ДВС.3.02.01 Бухоблік
ДВС.3.02.02 Прикладна екологія 
ДВС.3.02.03 Педагогіка 
 Перелік №3 вільного вибору студента
ДВС.3.03.01 Фінанси
ДВС.3.03.02 Заповідна справа 
ДВС.3.03.03 Соціологія
Перелік №4 вільного вибору студента
ДВС.3.04.01 Маркетинг
ДВС.3.04.02 Екологічна експертиза та аудит 
ДВС.3.04.03 Правознавство 
Перелік №5 вільного вибору студента
ДВС.3.05.01 Менеджмент 
ДВС.3.05.01 Екологічний менеджмент 
ДВС.3.05.01 Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі