Н а в ч а н н я

Кафедра готує фахівців за напрямком 0401 - “природнича географія” спеціальності – «географія» за двома спеціалізаціями – «геоморфологія та палеогеографія» та «грунтознавство та управління земельними ресурсами». На фахівців обох цих спеціалізацій є значний попит з боку державних та інших установ.

Предмет Викладачі
Геологія 

проф. Бортник С.Ю., доц. Ковтонюк О.В., доц. Погорільчук Н.М. 

Грунтознавство

доц. Макаренко В.В., доц. Підкова О.М.

Геоморфологія проф. Стецюк В.В., проф. Комлєв О.О, доц. Гетьман В. І., доц. Лаврук Т. М.
Літологія з основами мінералогія та петрографія

доц. Ковтонюк О.В.

Палеогеографія антропогену та четвертинні відклади проф. Герасименко Н.П.
Географія мінеральних ресурсів доц. Ковтонюк О.В.
Географічні інформаційні системи і технологія доц. Гетьман В. І.
Динамічна геоморфологія проф. Комлєв О.О.
Інженерна геоморфологія проф. Стецюк В.В.
Структурна геоморфологія з основами неотектоніки доц. Погорільчук Н.М. 
Четвертині відклади України з основами четвертинної геології проф. Герасименко Н.П., доц. Погорільчук Н.М. 
Генезис та морфологія грунтів доц. Макаренко В.В.
Грунти світу проф. Герасименко Н.П., доц. Макаренко В.В.
Історія розвитку грунтів проф. Герасименко Н.П.
Методи грунтознавчих досліджень доц. Підкова О.М.
Структура грунтового покриву доц. Підкова О.М.
Екологічна та урбогеоморфологія проф. Стецюк В.В.
Палеогеографія антопогену проф. Герасименко Н.П.
Бонітування грунтів доц. Підкова О.М.
Меліоративне грунтознавство доц. Макаренко В.В.
Моніторинг якості грунту та структури грунтового покриву доц. Макаренко В.В.
Геоморфологічне картографування та зйомка четвертинних відкладів доц Паогорільчук Н.М.
Морська геоморфологія доц. Ковтонюк О.В.
Пошукова геоморфологія та геологія корисних копалин проф. Стецюк В.В.
Грунтознавча зйомка та картографування грунтів доц. Підкова О.М.
Грунти України доц. Макаренко В.В.
Земельні ресурси та земельний кадастр доц. Підкова О.М., доц. Лаврук Т. М.
Географічне моделювання доц. Гетьман В.І.
Геоморфосистемний аналіз та цифрові моделі рельєфу проф. Комлєв О.О.
Грунтознавчо-географічні дослідження у землекористувані доц. Підкова О.М.
Небезпечні природні процеси в довкіллі доц. Гетьман В.І., доц. Підкова О.М.
Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі охорони природи доц. Лаврук Т. М.
Рельєф Світу проф. Комлєв О.О.
Палеоекологія четвертинного періоду проф. Герасименко Н.П.
Ритміка природних процесів доц. Гетьман В.І., проф. Бортник С.Ю.
Ерозієзнавство та руслові процеси проф. Комлєв О.О., доц. Ковтонюк О.В.
Геопланування та ландшафтна організація території доц. Лаврук Т. М.
Професійна та корпоративна етика проф. Стецюк В.В.
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності доц. Гетьман В.І.
Палеогеоморфологія проф. Комлєв О.О.
Ландшафтно-геоморфологічна індикація доц. Лаврук Т. М.
Геоморфологічне районування та прогноз проф. Комлєв О.О.
Геоархеологія проф. Герасименко Н.П.
Геолого-геоморфологічні пам’ятки України доц. Гетьман В.І.
Лінеаментний аналіз доц. Ковтонюк О.В.
Науковий семінар з теоретичного грунтознавства доц. Макаренко В.В.
Охорона і раціональне використання грунтового покриву доц. Гетьман В.І.
Систематика і класифікація грунтів доц. Макаренко В.В.
Регіональна палеогеографія голоцену проф. Герасименко Н.П.
Антропогенні грунти доц. Макаренко В.В.

Різноманітними й цікавими є практики: в кінці I курсу студенти проходять топографо-геодезичну в околицях м. Києва і комплексну географічну практику в Канівському природному заповіднику.

Для студентів ІІ курсу проводиться навчальна геоморфологічна практика терміном 6 днів у Рахівському районі Закарпатської області на базі географічного факультету “Ясіня”. Основні задачі польової геоморфологічної практики полягають у закріпленні і розширенні знань про рельєф, отриманих студентами під час аудиторних занять, оволодінні методами геоморфологічних досліджень, ознайомленні з господарськими аспектами використання геоморфологічних даних для гірських територій.

Метою польових геоморфологічних досліджень є дослідження зовнішнього вигляду, походження, історії розвитку і особливостей поширення форм рельєфу та їх угрупувань на прикладі осьової зони Українських Карпат та Закарпатської низовини.

Під час практики викладачами студентам демонструються, а також упродовж одного-двох самостійних маршрутів вивчаються геоморфологічні та геологічні умови території, сучасні та давні геоморфологічні процеси, студенти оволодівають навичками проведення польових геоморфологічних досліджень, вчаться оформляти результати спостережень у вигляді польових щоденників, а також звіту.