До основних напрямків нашої наукової діяльності належать наступні:

 • гідрологічні розрахунки та прогнози;
 • аналіз руслових процесів та гідроморфологічна оцінка за національними і європейськими підходами;
 • оцінка стоку наносів та крупності руслового алювію;
 • визначення інтенсивності руслових деформацій та їх кількісна оцінка;
 • аналіз гідрологічних та кліматичних умов територій;
 • вивчення ландшафтних особливостей та підстильної поверхні водозборів;
 • виконання гідрографічної зйомки, проведення комплексу польових гідроморфологічних досліджень;
 • аналіз гідроекологічних умов водних об’єктів;
 • проведення гідрохімічних досліджень;
 • виконання комплексу гідроенергетичних розрахунків;
 • аналіз та визначення басейнових складових засобами ГІС;
 • розроблення рекомендацій щодо раціонального використання водних ресурсів;
 • розроблення інтегрованого басейнового управління русловими процесами;
 • вивчення та управління ризиками екстремальної дії вод
 • оцінка та моделювання гідрометеорологічних змін у річкових басейнах.